Připojte se k letošní Hodině Země 2021!

Připojte se k letošní Hodině Země, zhasněte na jednu hodinu v sobotu 27. března v 20.30 a dejte tak najevo, že vám záleží na ochraně klimatu, i v době pandemie covidu-19. Přihlaste se jako jednotlivec, obec, firma či památka. Hodina samozřejmě nestačí, hodinou to pouze začíná. Vyzýváme vás proto, abyste si stanovili i vy svůj klimatický závazek. Tím může být přechod na obnovitelné zdroje energie v obci, či snižování uhlíkové stopy v domácnosti. Pro jednotlivce jsme nachystali nabídku dobrovolných klimatických závazků, ze kterých si můžete vybrat, nebo si stanovit klimatický závazek vlastní.

Loni, i v době epidemie, se zapojilo přes 100 obcí a 3500 jednotlivců. Jednotlivci slíbili, že za rok ušetří skoro 2000 tun skleníkových plynů. Loňská Hodina Země 2020 v číslech.

0
jednotlivců
0
obcí
0
firem

Partneři a dárci

Český svaz ochránců přírody, podporovatel
ČSOP
Český svaz ochránců přírody, podporovatel
Hlavní pořadatel
Veronica
Hlavní pořadatel
Státní fond životnho prostředí, dárce
SFŽP
Státní fond životnho prostředí, dárce
Ministerstvo životního prostředí, dárce
MZP
Ministerstvo životního prostředí, dárce