Na co se často ptáte

Máte nějaký dotaz k této akci? Zašlete jej e-mailem do našeho kontaktního centra nebo nám jej napište prostřednictvím Facebooku.

?Nenastane při hromadném vypnutí světel tzv. „blackout“?
Nenastane. I když by světlo zhasly desítky tisíc domácností a desítky měst by vypnuly část svého veřejného osvětlení, z celostátního hlediska je to stále zanedbatelné množství energie.

Citujeme z dopisu České přenosové soustavy (ČEPS): "Vzhledem k našim předchozím zkušenostem z minulých let, kdy se tato akce konala a podle přiloženého seznamu subjektů, kterého se tato akce dotkne, nepředpokládáme významný negativní vliv na elektroenergetickou přenosovou soustavu. Pokud by došlo k většímu výkyvu, naše společnost je schopna tuto situaci řešit standardními způsoby - například sekundárními podpůrnými službami."

Aby mohlo mít hromadné vypnutí světla vliv, muselo by svá světla a ostatní spotřebiče vypnout mnohem více lidí. Velké průmyslové podniky by musely přerušit výrobu, osvětlení by musely zcela vypnout desítky velkých měst. Jelikož se jedná o koordinovanou událost – zejména co se týče zapojení měst – v případě opravdu masivního připojování se (což bychom jenom uvítali!) bychom včas výrobcům a distributorům elektřiny tuto skutečnost oznámili, aby pro ně případný výkyv v odběru elektřiny nemohl znamenat žádný problém.
Nemějte strach. Že ve tmě roste kriminalita, je pouhá pověra založená na podvědomém strachu ze tmy a na historkách některých dodavatelů elektřiny a svítidel. Žádný ze solidních vědeckých výzkumů výhodu osvětlování pro prevenci kriminality neprokázal. Jako bezpečnější se naopak ukazují oblasti, které nejsou vůbec uměle osvětlené. Existuje dokonce vážné podezření, že růst kriminality za poslední století byl podpořen růstem nočního venkovního osvětlení. Kriminalita vzrostla nejvíce právě tam, kde je osvětlení nejsilnější. Když je tma, bojí se i sami zloději a násilníci, protože neví, kdo všechno je pozoruje. To potvrzují např. další rozsáhlé havárie elektrických sítí ve velkoměstech nebo ještě větších oblastech: pokračují-li do noci, kriminalita při nich vždy zásadně klesne.

Ve městě či obci bude navíc „absolutní tma“ jen stěží. Svítící výlohy, okna bytů či měsíc poskytují dostatek světla pro dobrou orientaci. Ostatně, nemalá část obcí u nás i po celé Evropě (v Rakousku, Německu, Francii...) veřejné osvětlení vypíná kolem půlnoci každodenně, kvůli úspoře elektřiny i pro lepší spánek svých občanů; problémy to nepůsobí žádné.
Neušetří se vskutku mnoho energie, přesto má Hodina Země značný smysl. Tato akce je v prvé řadě symbolická – má dát politikům najevo, že desítky milionů lidí po celém světě považují změnu klimatu za nejpalčivější problém dnešní doby. A že proto požadují, aby politici celého světa okamžitě přijali opatření vedoucí k radikálnímu snížení emisí skleníkových plynů, a tím k zamezení nejhorších katastrof plynoucích z probíhající změny klimatu.

Předpokládá se, že ten, kdo se k celosvětové Hodině Země připojí, nešetří energii jen tu jednu hodinu v roce, ale že se snaží snížit svou spotřebu trvale. Hodinou to jen začíná!
Samozřejmě, že je. Předpokládáme, že ten, kdo se Hodiny Země účastní, neplýtvá energií ani ve zbytku roku. Z toho také vyplývá hlavní slogan lepšího roku: hodinou to jen začíná! I po Hodině Země je třeba se zamýšlet nad našimi každodenními aktivitami. A přemýšlet nad tím, jak se Ale i takovéto demonstrativní akce mají velký význam – bez toho, že politici dostanou jasný signál, že změna klimatu je problémem všech, stěží začnou něco dělat.
Přidejte se ke stránce Hodiny Země ČR a vyplněte zde přihlašovací formulář. Další možností je připojit se na Facebooku Hodiny Země nebo potvrdit svou účast přímo na celosvětovém webu – www.earthhour.org.
Přidejte se ke stránce Hodiny Země ČR a vyplněte zde přihlašovací formulář. Pokud budete potřebovat další informace či opravy vyplěných údajů, kontaktujte nás prosím na e-mailu [email protected], tel. 776 057 637, která zajistí, že se Vaše město objeví v seznamu na našem webu i na světových stránkách. Sdělte, prosíme, co konkrétně hodláte ve Vašem městě vypnout (veřejné osvětlená celého města či části, osvětlení dominanty – čím více, tím lépe) a informujte o Hodině Země své občany prostřednictvím radniční tiskoviny, rozhlasu, webových stránek a místních médií. V daný den pak budeme rádi, pokud zhasnutí obce zdokumentujete fotografiemi a tyto nám poté zašlete.
Přidejte se ke stránce Hodiny Země ČR a vyplňte zde přihlašovací formulář. Pokud budete potřebovat opravit váš záznam, v e-mailu budete mít váš přihlašovací kód. Pokud budete potřebovat další informace, kontaktujte nás prosím na e-mailu [email protected], tel. 776 057 637. Vyplňte prosím, co konkrétně hodláte ve Vaším firmě zhasnout (vypnutí vnitřního osvětlení budovy, zhasnutí loga, vypnutí osvětlení budovy – nejlépe samozřejmě vše) a informujte o tom, že se Vaše firma Hodiny Země 2021 účastní, své zaměstnance, obchodní partnery a klienty prostřednictvím vašich tiskových materiálů, webových stránek, oběžníků atd.
Nejlépe bude kontaktovat přímo koordinátorku Hodiny Země pro ČR, Hanu Machů [email protected], 739 569 264