Jaký si dáte pro letošek klimatický závazek?

Spočítaná uhlíková stopa řekne, jak každý přispívá ke změně klimatu. Pomůže odhadnout emise skleníkových plynů spojených s vaším bydlením, dopravou a spotřebou. Průměrná roční uhlíková stopa obyvatelky či obyvatele České republiky je 12 tun CO2 ekv. Z toho přibližně 5 tun (5000 kg, cca 40 %) je dané naší osobní spotřebou (bydlení, doprava, jídlo, spotřeba) a 7 t připadá na společnou ekonomiku. Ne každý si chce svoji uhlíkovou stopu počítat a odhadovat postupně jednotlivé závazky. I pro letošní Hodinu Země jsme vám předvyplnili některé klimatické závazky a vyčíslili jejich úspory.


Stačí si zobrazit přihlašovací formulář na Hodinu Země a přihlásit se jako jednotlivec. V nabídce najdete více než 10 závazků, u kterých je vyčíslena průměrná roční úspora. Všechny jednotky jsou CO2 ekv. /osoba/rok. Není-li uvedeno jinak je zdrojem kalkulačka uhlíkové stopy (dále jen kalkulačka) a manuál k ní. Všechny hodnoty jsou zaokrouhleny na 0 a 5. Pro přesnější odhady vašich úspor (vytápění, cesty, stravovacích návyků, apod.) doporučujeme výpočet právě pomocí zmíněné kalkulačky. Níže nabízíme naše výpočty, jak jsme se dostali k jednotlivým číslům.

Stanu se veganem

Roční úspora 1600 kg. Pokud změním stravu s velkým podílem živočišných potravin na čistě rostlinnou, tak ročně snížím svoji osobní uhlíkovou stopu o 1 600 kg CO2, dříve byla roční uhlíková stopa stravy přibližně 2620 kg, u vegana je 1050 kg. Úsporu ovlivní i další věci: Místní a nebalené potraviny stejně jako jako zelenina z vlastní zahrady jsou pro klima tou správnou volbou. Přečtěte si podrobně o vlivu stravy na klima.

Jeden den v týdnu budu vegan

Dosáhnu roční úspora 230 kg. Podobně jako předchozí opatření, jen úspora je jedna sedmina (jeden den v týdnu), 1 děleno 7 z 1600 kg, aneb přibližně 230 kg CO2.

Maso a mléko budu jíst jenom 1× týdně

Dosáhnu roční úsporu 1370 kg. Výpočet vychází ze závazku "stát se veganem", kdy jím budu 6 dní v týdnu, tedy 6/7 z 1600 kg, tedy přibližně 1370 kg CO2.

Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky

Dosáhnu roční úsporu 185 kg. Čím méně oblečení nakoupím, tím méně emisí i odpadů. Čím větší podíl oblečení je z druhé ruky, tím lépe. Průměrné nakupování textilu 1x za měsíc má roční uhlíkovou stopu 370 kg (zdroj CI2), pokud místo zcela nových věcí nakoupím polovinu ošacení z druhé ruky, v second handu, tak můžu počítat s úsporou zhruba 50%, tedy 185 kg CO2 za rok. Přečtěte si podrobně o nákupech textilu a jeho vlivu na klima.

Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu

Dosáhnu roční úsporu 560 kg. Změna z nákupu „jednou ročně“ na „jednou za 2-3 roky“ v kalkulačce

Nepořídím si velkého psa

Dosáhnu roční úspory 675 kg (číslo za domácnost). Zdroj CI2, o.p.s. v klimatické kalkulačce.

Vzdám se letu mimo Evropu

Dosáhnu roční úspory 1680 kg. Nejčastější destinací z letiště Praha mimo Evropu je Dubaj, zpáteční vzdálenost je asi 4500 km. Dle www.mojeco2.cz je uhlíková stopa zpátečního letu Praha-Dubaj 1680 kg. Přečtěte si podrobnosti, jak snížím uhlíkovou stopu, když přestanu létat.

Vzdám se letu po Evropě

Dosáhnu roční úspory 740 kg. Nejčastější destinací v Evropě je Moskva, zpáteční vzdálená 1700 km. Dle mojeco2.cz je uhlíková stopa zpátečního letu 744 kg. Přečtu si více o vlivu létání na klima a podepíšu manifest neletám.cz.

Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)

Dosáhnu roční úspory 290 kg. U ekologického nakládání s odpady je vždy na prvním místě prevence – odpad, který nevznikne, nemusíme řešit. Netěžily se kvůli němu suroviny, odpadá doprava, výroba, recyklační linky nebo dokonce spalovny a skládky. Pro představu: Výroba budoucího odpadu tvoří 85 % jeho uhlíkové stopy; nakládání se skutečným odpadem (recyklace atd.) 15 %. Skutečný závazek a výzva pro jednotlivce je v jeho minimalizaci. Vyčíslený závazek je o rozdíl mezi „třídím všechno“ a „netřídím nic“ v uhlíkové kalkulačce. Nezahrnuje bioodpad. Více informací o třídění odpadu a klimatu.

Zavedu třídění bioodpadu

Dosáhnu roční úspory 135 kg. Jde o rozdíl „směsný odpad“ oproti „vlastní kompost“ v uhlíkové kalkulačce. Více informací o třídění odpadu a klimatu.

Změníme vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje

Dosáhneme roční úspory 4000 kg (číslo za domácnost). Vycházíme ze spotřeby dosud běžných rodinných domků - 100 kWh/m2.rok. Vytápěnou plochu odhadujeme na 110 m2, celkem za rok 11000 kWh aneb 11 MWh. Emisní faktor hnědého uhlí je 0,36 t CO2/MWh (zdroj) a celkové emise z uhlí 11 × 0,36 = 4000 kg. Obnovitelné zdroje/biomasa mají emisní faktor a emise 0, úspora je proto 4000 kg.

Snížíme teplotu vytápění v našem bytě alespoň  o 2 °C

Dosáhneme roční úspory 280 kg (číslo za domácnost). Nejčastější zdroj na vytápění je dálkové teplo. Průměrná spotřeba dálkového tepla je 25 GJ /byt (zdroj obou údajů) Dle moejco2.cz je to 2100 kg CO2. Pokles o 1 stupeň znamená úsporu 7 % (faktor 0,07), pokles o dva stupně 2100 × (0,07 + 0,93 × 0,07) kg = 280 kg.

Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii 

Dosáhneme roční úspory 1800 kg (číslo za domácnost). Výpočet je podle kalkulačky.

Jeden den v týdnu nebudu jezdit autem

Dosáhnu roční úspory 230 kg. Průměrná ujetá vzdálenost na domácnost je 10 000 km (zdroj). Průměrná spotřeba je 6,8 l/100 km. Benzínu má uhlíkovou stopu 2,36 kg CO2/l. Průměrná uhlíková stopa za benzín je teda 10 000 × 0,068 × 2,36 = 1605 kg. Při omezení na jeden v týdnu dosáhneme úsporu 1605 kg / 7, aneb přibližně 230 kg.

Omezím jízdy autem na polovinu

Dosáhnu roční úspory 800 kg. Viz výše, průměrná uhlíková stopa benzínového auta, pokud ujede 10000 km, je 1500 kg, Zde 1605 děleno 2, tedy přibližně 800 kg.

Přečtěte si naše Desatero domácí ekologie (zdarma ke stažení), kde je spousta nápadů jak snížit svoji uhlíkovou stopu a hledat další možností, jak šetřit životní prostředí a zároveň svoji kapsu i svědomí.