Nejvýznamnější Hodina pro Zemi (2023)

Hodina Země je od svých počátků v roce 2007 známá jako akce na "zhasínání světel", kdy lidé, obce, organizace z celého světa zhasínají osvětlení, aby symbolicky podpořili planetu a upozornili na problémy životního prostředí, které ji ovlivňují.

O více než 15 let později jsme se ocitli ve zlomovém bodě klimatické a přírodní krize, která ohrožuje osud našeho jediného domova a budoucnost nás všech. Jsme na cestě k tomu, abychom do roku 2030 překonali hranici nárůstu globální teploty o 1,5 °C stanovenou Pařížskou dohodou o klimatu, a příroda - zdroj našeho živobytí a jeden z našich největších spojenců v boji proti klimatické krizi - je rovněž vážně ohrožena a čelí alarmující a bezprecedentní míře úbytku na celém světě.

Příštích sedm let je proto pro budoucnost nás všech klíčových - musíme se udržet oteplení pod hranicí 1,5 °C, abychom zabránili nevratnému poškození naší planety, a do roku 2030 musíme zvrátit úbytek přírody a zakončit desetiletí s větší, nikoli menší přírodou a biologickou rozmanitostí, než jsme začali.  Aby se to podařilo, musí jednotlivci, komunity, podniky a vlády urychleně zvýšit své úsilí o ochranu a obnovu našeho jediného domova.

S ohledem na tento cíl do roku 2030 musíme i my zintenzivnit činnost. Proto letos vdechujeme Hodině Země nový život - naší značce, naší práci, našemu poselství a našemu poslání - a vytváříme Nejvýznamnější Hodinu pro Zemi. Jak? Tím, že vyzýváme naše příznivce po celém světě, aby zhasli svá světla a věnovali hodinu pro Zemi a strávili 60 minut tím, že udělají něco - cokoli - pozitivního pro naši planetu.

Díky naší přítomnosti ve více než 190 zemích můžeme využít sílu lidí a proměnit jedinou Hodinu Země v tisíce a miliony hodin akcí a osvěty, čímž vytvoříme dominový efekt dopadu, který bude pokračovat i po uplynutí 60 minut. Uprostřed naší stále více rozdělené a polarizované společnosti se Nejvýznamnější Hodina pro Zemi stává vzácným okamžikem jednoty, který světu připomíná, že náš společný domov potřebuje naši pomoc a že se všichni můžeme - a musíme - podílet na jeho ochraně.


Vybráno a přeloženo z materiálů WWF.