Seznam přihlášených

Kdo všechno se připojí k Hodině Země 2021?

Na to, jak jsou účastníci rozprostřeni po republice, se můžete podívat na mapu přihlášených. Ještě nejste přihlášeni? Přihlaste se!

Běleč
Běleč

Stanislav Šmejkal

Co zhasne: Veřejné osvětlení v Bělči

Bílina
Bílina

Ing. Radek Zenker

Co zhasne: Nasvícení budovy radnice

Město Bochov
Bochov

Kamila Altmanová

Co zhasne: Veřejné osvětlení

Bolatice
Bolatice

Martin Bortlík

Co zhasne: Centrum obce a náměstí

Břežany II
Břežany II

A.Hlaváčková

Co zhasne: Veřejné osvětlení

Mgr. Michaela Semrádová

Co zhasne: hrad Špilberk, Nová radnice, Obelisk v Denisových sadech

Závazek: Město Brno se stalo v roce 2017 signatářem Paktu starostů a primátorů. Cílem je snížení emisí CO2 nejméně o 40 % do roku 2030 a zvýšení odolnosti vůči lokálním dopadům klimatických změn (dlouhotrvající sucho, vlny extrémních veder či mrazů, přívalové deště apod.).
Brumov-Bylnice
Brumov-Bylnice

Hana Schnarr

Co zhasne: radnice, hrad Brumov

Bukovany
Bukovany

Co zhasne: Veřejné osvětlení

Bukovec
Bukovec

Lucie Jalovičorová

Co zhasne: Veřejné osvětlení

Čejč
Čejč

Ing. Jan Koutný

Co zhasne: Osvětlení na hřbitově

Čepřovice
Čeprovice

Barbora Poláčková

Co zhasne: zhasnou tak jako v loňském roce všechny tři vesnice, které tvoří obec

Město Červený Kostelec
Červený Kostelec

Štěpán Křeček

Co zhasne: Osvětlení budovy radnice

Česká Lípa
Česká Lípa

Ing. Jaroslav Turnhöfer

Co zhasne: veřejné osvětlení

Renáta Kollarczyková

Co zhasne: Vzhledem k aktuálním protiepidemickým opatřením se oproti předchozím ročníkům připojí město České Budějovice pouze symbolicky sdílením události a propagací akce na svých sociálních sítích.

České Heřmanice
České Heřmanice

Pavel Eliíš

Co zhasne: veřejné osvětlení ve všech místních částech, nasvícení kostela sv. Jakuba.

Chlebičov
Chlebičov

Ing. Zuzana Kašná

Co zhasne: Veřejné osvětlení.

Lenka Štelcichová

Co zhasne: Veřejné osvětlení ve všech našich obcích Hora Svatého Šebestiána a Nová ves

Chotiměř
Chotiměř

Jakub Wajshajtl

Co zhasne: Veřejné osvětlení

Chrudim
Chrudim

Šárka Trunečková

Co zhasne: od 26.3. do 28.3. bude zhasnuto osvětlení morového sloupu a kostela Nanebevzetí Panny Marie na hlavním Resselově náměstí

Závazek: Od roku 2015 jsme členy Paktu starostů a primátorů.
Dačice
Dačice

I. Brabencová

Co zhasne: Osvětlení Mariánského sloupu na Havlíčkově náměstí. Osvětlení kostela sv. Vavřince. Osvětlení pomníku na Palackého náměstí. Osvětlení klášteru řádu Bosých karmelitek a kostel sv. A. Paduánského

Romana Silvarová

Co zhasne: Dvě dominanty města: Zámek Děčín a restaurace na Pastýřské stěně (Nebíčko)

Otnice
Dědina 479

Pavel Mezuláník

Co zhasne: Veřejné osvětlení před Radnicí

Dlouhá Loučka
Dlouhá Loučka

Mgr. Zuzana Kolářová

Co zhasne: veřejné osvětlení

Dobrochov
Dobrochov

Miloslav Kříž

Co zhasne: Veřejné osvětlení a nasvícení kaple

Doksy
Doksy

Dana Dedková

Co zhasne: celé město

Dolní Lažany
Dolní Lažany

Mgr. Dana Durdová

Co zhasne: veřejné osvětlení

Dolní Újezd
Dolní Újezd

Miloš Vrabec

Co zhasne: Naše obec se zapojí zhasnutím osvětlení budovy Základní školy a mateřské školy Dolní Újezd a osvětlení hřbitova s kostelem.

Drnovice
Drnovice

Růžičková

Co zhasne: 3/4 VO v obci

Matěj Krupař

Co zhasne: Ve Frýdku zhasne veřejné osvětlení Komenského parku, parku Pod zámkem a parku Jižní svahy. V Místku budou vypnuta světla v Sadech Bedřicha Smetany, v Janáčkově parku a v Koloredovském parku. Bude vypnuto nasvícení Baziliky minor Navštívení Panny Marie, Základní umělecká škola a venkovní barevné osvětlení (ambient) i světelný infopanel haly Polárka.

Závazek: Zvyšování podílu zeleně, snižování energetické náročnosti budov a snižování spotřeby energií, podpora centrální soustavy zásobování tepelnou energií, podpora výměny topných systémů v domácnostech za nízkoemisní či bezemisní, podpora veřejné hromadné dopravy a zavádění nízkoemisních pohonů vozidel, zvyšování plynulosti dopravy, podpora sdílení jízdních kol, informování a osvěta veřejnosti.
Fryšták
Fryšták

Gabriela Najmanová

Co zhasne: Všechna veřejná osvětlení.

Claudie Valderova

Co zhasne: Ve statutárním městě Havířov zhasne 251 svítidel v okolí náměstí Republiky.

Hejnice
Hejnice

Jaroslav Demčák

Co zhasne: Veřejné osvětlení

Hlavice
Hlavice

Štěpánka Sichrovská, starostka obce

Co zhasne: veřejné osvětlení a rovnou na celou dobu

Hluboké Dvory
Hluboké Dvory

Tomáš Urban

Co zhasne: Osvětlení kapličky a veřejné osvětlení.

Závazek: Bude připraven projekt pro výměnu lamp VO na LED úspornou technologii.
Horní Cerekev
Horní Cerekev

Milan Kunst

Co zhasne: domácnosti-dobrovolně

Horní Dubňany
Horní Dubňany

Zbirovský Michal

Co zhasne: -veřejné budovy -veřejné osvětlení

Hostěnice
Hostěnice

Mgr. Eva Karásková

Co zhasne: veřejné osvětlení

Hostětín
Hostětín

Radim Machů

Co zhasne: veřejné osvětlení

Hradiště
Hradiště

starosta

Co zhasne: veřejné osvětlení

Hříškov
Hříškov

starostka

Co zhasne: veřejné osvětlení ve všech místních částech obce(Hříškov, Bedřichovice,Hvížďalka)

Závazek: Výsadba stromův obci a snížení množství SKO na 100kg/občana
Hrušovka
Hrušovka

Lukáš William Šmíd

Co zhasne: Veřejné osvětlení obce Hrušovka

Hustopeče
Hustopeče

Místostarosta Bořivoj Švásta

Co zhasne: Radnice, Dukelské náměstí, domácnosti

Jabloňany
Jabloňany

Miroslav Ocetek, starosta obce

Co zhasne: Veřejné osvětlení.

Co zhasne: kostel sv. Anny, kostel na náměstí Farského, kaplička ve Mšeně a Pomník v Tyršových sadech

Jaroměř
Jaroměř

Ing. Vojtěch Papík

Co zhasne: dne 27. 3. 2021 zhasnout tyto části večerního umělého osvětlení: Tyršův a Komenského most, ulice Sladovna, nám. Československé armády a osvětelní v lokalitě na Valech (mimo průjezdní silnici třídy č. I).

Jedlí
Jedlí

Hana Juránková

Co zhasne: V rámci akce pro mateřskou školu zhasnou světla v domácnostech.

Jesenice
Jesenice

Jitka Chmelařová

Co zhasne: Zhasneme na hodinu veřejné osvětlení

Závazek: • během roku bude většina lamp VO vyměněna za energeticky úspornější LED svítidla • během jara bude v intravilánu obce vysázeno přes 150 nových stromů a 600 m živých plotů v uličním prostoru mezi chodníky a komunikací • místní komunikace a chodníky v zimě nesolíme – sníh je z komunikací odstraňován mechanicky • nové projekty města jsou projektovány jako energeticky úsporné (nová škola v pasivním standardu, sportovní hala a celý sportovní areál budou využívat vlastní energii vyrobenou fotovoltaickými panely na střechách předmětných budov, ve sportovním areálu bude ke splachování WC využívána tzv. šedá voda) • připravujeme výsadbu obecního lesa
Jeseník
Jeseník

Ing. Bc. Monika Nepejchalová

Co zhasne: veřejné osvětlení na Masarykově náměstí, osvětlení radnice, osvětlení Vodní tvrze (muzeum)

Závazek: V rámci plánované modernizace tepelného hospodářství máme závazek snížit emise a udržet tak ovzduší čistější.

Katarína Ruschková

Co zhasne: Ve městě nebudeme nic zhasínat, připojíme se však jinou formou. Děláme řadu opatření, kterými chceme dopady klimatické krize eliminovat. Z nejdůležitějších bych jmenovala zadržování vody ve městě formou vegetačních prvků, vytváření průlehů, zachycování vody z chodníků a podobně. Protože ale víme, že je to oblast, kterou je nutné pojmout systematicky, zpracováváme v současnosti Adaptační strategii města na klimatické změny, jejíž výstupem by měl být právě soubor zelené, modré a šedé infrastruktury zahrnující adaptační a mitigační opatření, kterými se město může na tuto situaci připravit.

Závazek: Vytvořit adaptační strategii města.
Josefov
Josefov

Jan Onak

Co zhasne: veřejné osvětlení

Kamýk nad Vltavou
Kamýk nad Vltavou

Petr Halada

Co zhasne: osvětlení kostela, mostu a radnice

Závazek: Jezdím po obci na kole.
Kaplice
Kaplice

Mgr. Libor Lukš

Co zhasne: radnice, kostel sv. Petra a Pavla, objekt čp. 101 na Bělidle v Kaplici (bývalý pivovar)

Andrea Pfeffer Ferklová

Co zhasne: Město Karlovy Vary se připojí symbolickým gestem na podporu celosvětového úsilí o ochranu životního prostředí. Na Hodinu Země bude vypnuto slavnostní nasvícení městské budovy Alžbětiných lázní, rozhledny Diany a Goethovy rozhledny, chrám sv. Máří Magdalény. Stane se tak v sobotu 27. března mezi půl devátou a půl desátou večerní.

Závazek: Město Karlovy Vary se připojuje nejen symbolickým gestem. I letos budeme realizovat řadu projektů ve prospěch ochrany klimatu. Dopravní podnik Karlovy Vary postupně obměňuje svou flotilu a sází na ekologické vozy. Letos pořídí další tři autobusy na stlačený zemní plyn. V rámci obnovy veřejného osvětlení nahradíme staré lampy za 290 úsporných LED svítidel v několika ulicích v Doubí a Rybářích. Pokračujeme v projektech zadržování vody v krajině. Brzy například zahájíme rekonstrukci Šeříkové ulice v Sedleci. Nově vysázená zeleň tady bude využívat vodu zachycenou díky propustné dlažbě. Lázeňské lesy Karlovy Vary pokračují v budování tůní. Andrea Pfeffer Ferklová primátorka města Karlovy Vary
Kochánky
Kochánky

Lenka Rybínová

Co zhasne: Veřejná osvětlení

Kolín
Kolín

Gabriela Malá, Ing.

Co zhasne: budova radnice chrám sv. Bartoloměje Rozhledna Vodárna Kolín

Kořenec
Kořenec

Miroslav Zemánek

Co zhasne: Veřejné osvětlení 2/3 obce

Kosořice
Kosořice

Jan Adámek

Co zhasne: veřejné osvětlení

Koštice
Koštice

Jaroslav Vlasák - starosta obce

Co zhasne: Veřejné osvětlení

Kozlov
Kozlov

Obec Kozlov

Co zhasne: veřejné osvětlení

Kravaře
Kravaře

Mgr. Monika Brzesková

Co zhasne: Nasvícení kostela sv. Bartoloměje a kostela sv. Mikuláše.

Krsy
Krsy

starosta

Co zhasne: veřejné osvětlení

Labuty
Labuty

Milan Hrkalík

Co zhasne: Veřejné osvětlení, míň světelného smogu

Závazek: Úspornější veřejné osvětlení
Levínská Olešnice
Levínská Olešnice

Lubomír Jiřiště

Co zhasne: Veřejné osvětlení.

Liberecký kraj
Liberec

Mgr. Josef Chýle

Co zhasne: Liberecký kraj zhasne celou svou budovu v centru Liberce.

Libišany
Libišany

Monika Nováková

Co zhasne: veřejné osvětlení

Libotov
Libotov

Filip Kraus

Co zhasne: Veřejné osvětlení

Libušín
Libušín

Vladimír Eichler

Co zhasne: Část veřejného osvětlení včetně osvětlení kostela

Litoměřice
Litoměřice

Mgr. Irena Vodičková

Co zhasne: Město nemá žádnou nasvícenou dominantu, která by zhasla. Proto jsou k zapojení do výzvy osloveni občané.

Závazek: Litoměřice jsou zapojeny do Paktu starostů a primátorů. Mají zpracovaný Akční plán udržitelné energetiky a adaptace města Litoměřice na klimatickou změnu (SECAP) do roku 2030 a Energetický plán města.
Lomnice
Lomnice

Marie Brázdová

Co zhasne: veřejné osvětlení

Ludgeřovice
Ludgeřovice

Vlasta Bortlíková

Co zhasne: Nasvětlení kostela sv. Mikuláše v době 20:30 - 21:30 hod.

Ludvíkov
Ludvíkov

Dana Selingerová

Co zhasne: Celé veřejné osvětlení.

Závazek: Jelikož v naší obci není zaveden plyn, tak drtivá většina domů je vytápěna pevnými palivy (uhlí, případně dřevo). Ale již několik let, mimo jiné i díky kotlíkovým dotacím, začíná růst zájem o tepelná čerpadla, kdy na tento způsob vytápění přešlo již několik domů a mimo jiné i obecní úřad. Zkušenosti jsou jenom dobré ve všech směrech, takže se snažíme tento způsob vytápění dále doporučovat.
Lukoveček
Lukoveček

Jarmila Kojecká

Co zhasne: Veřejné osvětlení

Machová
Machová

Josef Benek

Co zhasne: Veřejné osvětlení

Dolní Hořice
Mašovice

Rothbauer

Co zhasne: veřejné osvětlení Mašovice

Město Touškov
Město Touškov

Iveta Zajíčková

Co zhasne: Domácnosti

Mníšek pod Brdy
Mníšek pod Brdy

Luboš Kožíšek

Co zhasne: Zhasne mníšecký kostel sv. Václava a také veřejné osvětlení na náměstí F. X. Svobody. Nebude svítit ani kostelík na Skalce v barokním areálu.

Moravec
Moravec

Uhlíř Oldřich

Co zhasne: Osvětlení kostela, zámku a části obce.

Miroslava Knížová

Co zhasne: nasvícení hradu Hněvín

Nemojany
Nemojany

Mgr. Dalibor Hlavsa

Co zhasne: Veřejné osvětlení v obci.

Nivnice
Nivnice

Marie Kománková

Co zhasne: ulice Sadová a část ulice Nová čtvrť

Nová Ves u Světlé
Nová Ves u Světlé

Václav Kopic starosta

Co zhasne: Veřejné osvětlení

Nový Bor
Nový Bor

Ing. Jitka Kopčáková

Co zhasne: veřejné osvětlení

Odolena Voda
Odolena Voda

Ing. Semelková Martina MBA

Co zhasne: Osvětlení kostela sv. Klimenta

Radim Schubert

Co zhasne: radnice, Sloup Nejsvětější Trojice

Ořechov
Ořechov

Petra Slámová

Co zhasne: veřejné osvětlení

Co zhasne: osvětlení vyhlídkové radniční věže

Ing. Miroslav Míča

Co zhasne: Venkovní scénické osvětlení městského divadla, dekorativní zemní svítidla na Tř. Míru - hlavní ulice města a celé osvětlení zámku,

Pátek
Pátek

Iveta Zikmundová

Co zhasne: veřejné osvětlení nasvícení Kapličky na návsi

Písečné
Písečné

Kolářová Kateřina

Co zhasne: veřejné osvětlení

Písek
Písek

Ing. Miloslav Šatra, vedoucí odboru životního prostředí

Co zhasne: Město Písek se symbolicky připojí formou zhasnutí osvětlení všech památek v rámci města. Zároveň ve vydané tiskové zprávě vyzve občany města, aby si v tento den připomněli nutnost snížení příspěvku lidstva ke změnám klimatu a symbolicky na šedesát minut zhasnuli světla a vypnuli elektrické spotřebiče ve svých domácnostech.

Závazek: Město Písek se přihlásilo k Paktu starostů a primátorů a zavázalo se ke snížení produkce oxidu uhličitého o 40% do roku 2030. Od roku 2018 také díky projektu +CityxChange organizační složky Smart Písek připravuje vybudování energeticky pozitivních čtvrtí, tedy takových, které v ročním součtu více energie vyprodukují, než spotřebují.

Mgr. Michal Vozobule

Co zhasne: Katedrála svatého Bartoloměje Radnice Západočeské muzeum DJKT - Divadlo J. K. Tyla v Plzni Synagoga

Podivín
Podivín

Ing. Martin Důbrava, starosta

Co zhasne: veřejné osvětlení v celém městě a nasvícení všech památek

Polnička
Polnička

Mgr. František Žák

Co zhasne: Veřejné osvětlení

Prachatice
Prachatice

Marie Peřinková

Co zhasne: hřbitovní kostel sv. Petra a Pavla

Co zhasne: Významné pražské dominanty a další památky na téměř 50 místech Prahy - půjde například o Karlův most, Národní divadlo, Staroměstskou radnici, Petřínskou rozhlednu, Malostranskou Mosteckou věž, Stavovské divadlo, Strahovský klášter, památník na Vítkově, či řadu pražských kostelů.

Závazek: Klimatický závazek hl. m. Prahy snížit uhlíkovou stopu města do roku 2030 vůči stavu k roku 2010 o 45 % a stát se do roku 2050 uhlíkově neutrální byl přijat usnesením Zastupitelstva HMP č. 8/42 ze dne 20. 6. 2019. Město současně konstatovalo, že odklon od fosilních paliv při výrobě energie, v dopravě a při dalších ekonomických aktivitách města nepovažuje za hrozbu, nýbrž za příležitost postupně transformovat město v ekologicky přátelskou metropoli, atraktivní pro život.
MČ Praha 14
Praha

Zora Straková

Co zhasne: Na MČ Praha 14 zhasne nasvětlení kostela sv. Jiří v Hloubětíně a nasvětlení kostela sv. Bartoloměje v Kyjích.

Prášily
Prášily

Co zhasne: Veřejné osvětlení na celou noc

Jana Pivodová

Co zhasne: zámek, Tyršův most a osvětlení městských hradeb v ulici Spálenec

Příbor
Příbor

Ing. Jaroslava Veselková

Co zhasne: Farní kostel Narození Panny Marie

Petra Mejzlíková

Co zhasne: nasvícení budovy radnice

Protivanov
Protivanov

Kateřina Trundová

Co zhasne: Veřejné osvětlení v celém městysi, nasvícení kostela.

Prysk
Prysk

Roman Mach

Co zhasne: veřejné osvětlení

Říčany
Říčany

Hana Špačková

Co zhasne: Některé části veřejného osvětlení, dále vyzveme obyvatele, aby na hodinu vypnuli některé elektronické spotřebiče(televize, počítače apod. a zhasnuli lustry v domovech

Říčany
Říčany

Jan Vážný

Co zhasne: okolí Masarykova náměstí, ulic Široká, Rooseveltova, Štefánikova, Politických vězňů, Domažlická, Černokostelecká, Olivova, Kolovratská, Říčanská a Mírová

Sazovice
Sazovice

Edita hrbáčková, starostka obce

Co zhasne: veřejné osvětlení

Skály
Skály

Hanus Petr

Co zhasne: Veřejné osvětlení

Závazek: Výsadba stromů
Slatina nad Úpou
Slatina nad Úpou

Marie Pokorná

Co zhasne: veřejné osvětlení

Slavětín
Slavětín

Jaroslav Jandl, starosta

Co zhasne: veřejné osvětlení

Slavičín
Slavičín

Tomáš Chmela, Alena Šuráňová

Co zhasne: Budovy města

Závazek: V letošním roce zmapujeme a postaráme se o studánky na území Slavičínska.
Soutice
Soutice

Alena Svobodová

Co zhasne: Veřejné osvětlení

Starkoč
Starkoč

Kateřina Fílová

Co zhasne: Veřejné osvětlení

Štětí
Štětí

Jana Lebdušková

Co zhasne: Nové náměstí Štětí, kaplička v Bezručových sadech Štětí

Štítná nad Vláří-Popov
Štítná nad Vláří-Popov

Katka Struhařová

Co zhasne: veřejné osvětlení

Závazek: úspora energií, ekologie
Strašice
Strašice

Obec Strašice, Zdeňka Lazebníková

Co zhasne: Kostel sv. Vavřince, radnice

Závazek: výsadba stromů
Strašín
Strašín

Jan Helíšek

Co zhasne: Pouliční lampy

Sudice, okr.Opava
Sudice

Petr Halfar

Co zhasne: Veřejné osvětlení a nasvícení kostela svatého Jana Křtitele.

Svatý Jan pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou

obec Svatý Jan pod Skalou

Co zhasne: veřejné osvětlení včetně nasvícení místních památek

Závazek: Obec se přihlásila ke klimatické žalobě a hodlá více využívat obnovitelné zdroje (tepelné čerpadlo pro vytápění obecní budovy).
Svojkov
Svojkov

Pavel Šorf

Co zhasne: Veřejné osvětlení

Obec Svor
Svor

Kateřina Jonáková

Co zhasne: Veřejné osvětlení

Topolany
Topolany

Renata Pavlincová

Co zhasne: veřejné osvětlení

Třeština
Třeština

František Laštůvka

Co zhasne: veřejné osvětlení, osvětlení pomníku a kostela

Iva Vašendová

Co zhasne: nasvícení skokanských můstků - Skokanský areál Jiřího Rašky

Troubky-Zdislavice
Troubky-Zdislavice

Ondřej Varaďa

Co zhasne: Pouliční osvětlení

Závazek: Investovali sme do modernizace veřejného osvětlení.
Turnov
Turnov

Jana Svobodová

Co zhasne: Budeme zhasínat centrum města kolem náměstí ulice: 1) Náměstí 2) 5. květen k Borovičkům 3) Hluboká 4) Skálova 5) A. Dvořáka až na Kamenec 6) Jana Palacha 7) Pod Stránkou 8) Sobotecká ulice k Magicu 9) K. Trh 10) Palackého k autobusáku + autobusák 11) Trávnice 12) Jiráskova

Újezd u Plánice
Újezd u Plánice

Mgr. Vladimír Kabrt

Co zhasne: Veřejné osvětlení

Hana Slawischová

Co zhasne: Zhasne slavnostní osvětlení Větruše, kostela Nanebevzetí Panny Marie, atria Magistrátu města Ústí nad Labem, Mariánského mostu, kostela v Církvicích a osvětlení části Mírového náměstí.

Závazek: Závazek reálně přispět ke snížení energetické náročnosti budov a tím ještě více pomoci ochraně životního prostředí. Aktuálně vedení města připravuje žádost o dotace na celkovou obnovu a zateplení vybraných základních škol.
Valašské Klobouky
Valašské Klobouky

Lenka Zvonková

Co zhasne: Zhasne nasvícení valašskoklobouckého kostela Povýšení svatého Kříže, kaple svatých Cyrila a Metoděje i veřejných budov, například podnikatelského inkubátoru, polikliniky, domu dětí a mládeže, mateřské a základní školy nebo sídel městských společností.

Závazek: Naším dlouhodobým cílem je prostřednictvím podpory třídění odpadů a snižování energetické náročnosti městských budov i veřejného osvětlení přispívat k šetrnému a zodpovědnému nakládání s přírodními zdroji.
Valchov
Valchov

Karel Vrána

Co zhasne: Veřejné osvětlení v celé obci.

Velešín
Velešín

Jiří Růžička

Co zhasne: Nasvícení kašny a věže kostela Filipa a jakuba na náměstí

Velký Beranov
Velký Beranov

Milan Pulicar

Co zhasne: Veřejné osvětlení

Veselá
Veselá

František Peroutka

Co zhasne: veřejné osvětlení a osvětlení kostela

Vilémovice
Vilémovice

Kala František

Co zhasne: veřejné osvětlení obce

Závazek: Výsadba stromů do lesů po kůrovcové kalamitě. Úspora energie veřejného osvětlení osazením nových světelných zdrojů.
Vimperk
Vimperk

Jakub Hromas

Co zhasne: Městská zvonice a Vimperský zámek

Votice
Votice

Jan Kučera

Co zhasne: Veřejné osvětlení v centru města

Vraclav
Vraclav

Hedvika Zerzánová

Co zhasne: veřejné osvětlení

Vyskeř
Vyskeř

Jan Kozák

Co zhasne: Veřejné osvětlení

Vyškov
Vyškov

Mgr. Stanislav Kolařík

Co zhasne: osvětlení památek - kostelů a radniční věže

Vysoké Popovice
Vysoké Popovice

Petra Hanáková

Co zhasne: osvětlení kostela

Vyžlovka
Vyžlovka

Jan Pelikán

Co zhasne: veřejné osvětlení

Žamberk
Žamberk

Kamila Borovičková

Co zhasne: veřejné osvětlení v lokalitě ulice Nádražní v okolí Městského úřadu, veřejné osvětlení v lokalitě ulice Pionýrů a náměstí Gen. Knopa v okolí Finančního úřadu

Zašová
Zašová

Marcela Janišová

Co zhasne: Veřejné osvětlení ve středu obce

Žatec na Moravě
Žatec

Marie Knosová

Co zhasne: Veřejné osvětlení

Zborovy
Zborovy

Pavel Bulka

Co zhasne: veřejné osvětlení

Zeleneč
Zeleneč

Jiří Skřivan

Co zhasne: Celé veřejné osvětlení v obci

Zhoř
Zhoř

Jan Koumar

Co zhasne: Veřejné osvětlení

Zruč nad Sázavou
Zruč nad Sázavou

Markéta Augustovová

Co zhasne: Veřejné osvětlení

Jan Kozel

Věra Ozogánová

Jiří Kulich

hospitál Kuks
81, Kuks

Libor Švec

Státní zámek Kynžvart
Zámek 347, Lázně Kynžvart

Ondřej Cink

Zámek Slavkov - Austerlitz
1, Slavkov u Brna

Zuzana Halabalová

Pavel Novák

Popis akce: Venkovní hra pro malé i velké na stromech v parku pod Špilberkem - pohádkový kvíz s nečekaným klimatickým rozuzlením

Vojtěch Koloničný

Začátek: 20:30

Popis akce: Na podporu i my vypneme naše vysílání internetové radia

Tma Šmukýřka
Pod Šmukýřkou 1049/4, Praha

Alena Pavlatová

Začátek: 20:30

Popis akce: Bez proudu 60 min

Závazek: Eliminovat nákup zboží

Halina Holá

Začátek: 20:30

Popis akce: Letos Vám opět nemůžeme nabídnout tradiční Temnou prohlídku Toulcova dvora. Připravujeme pro vás ale zajímavý podcast plný hudby, napínavé četby o tmě, rozhovorů a tipů na domácí aktivity bez elektřiny.

MŠ Bečov
Bečov

Hana Hofmannova

Bečovská botanická zahrada
Bečov nad Teplou

Jiří Šindelář

Karolína Kostínková

Závazek: Máme ekologický provoz a vedeme děti k odpovědnosti a citlivosti k životnímu prostředí. Snažíme se do práce jezdit na kole.
HaDivadlo
Brno

Anna Stránská

Závazek: Být ještě aktivnější v klimatickém aktivismu.

Bára Kettnerová

Závazek: Důslednější třídění odpadu ve všech objektech MZM. Energetické úspory v návaznosti na zateplení fasády Domu Jiřího Gruši v Brně-Řečkovicích.

Dže Stro

BangCo
Brno

iMS

Jiří Honzírek

Závazek: Realizaci divadelních projektů budeme nadále zajišťovat s výrazným zřetelem na naši klimatickou, environmentální stopu.

Lamacentrum Hády

Markéta Janáčková

Závazek: Osvěta a propagace Hodiny Země, ať nás za jeden provaz táhne co nejvíc! :)

Monika Šuslíková

Petr Čáslava

Závazek: Nejpodstatnějším krokem z naší strany jsou projekty pasivních dřevostaveb. Jsou to domy, které mají jednoznačně nejmenší negativní dopady na životní prostředí – ať již z hlediska úspory energie na provoz stavby, nebo třeba z hlediska obsahu vázaného CO2 ve dřevě jakožto jeho zásobárně.

Petr Košan

Tereza Svobodová

ŘEPA
Brno

zuzana halabalová

Šárka Vávrová

Bára Kettnerová

Závazek: Zhasnutí nočního osvětlení

Libuše Šťastná

Gabriela Reitingerová

AFRY CZ s.r.o.
České Budějovice

Petr Košan

Závazek: Omezení cest do zaměstnání, využívání homeoffice i po pandemii.

Jana Bednaříková

PlantAge
Dejvice

Radka Vávrová

Závazek: V rámci projektů zahrad co nejvíce aplikovat principy trvalé udržitelnosti.

Božena Kozejová

Závazek: Více šetřit elektrickou energií a vodou.
SAFARI GASTRO s.r.o.
Dvůr Králové nad Labem

Igor Mašín

o. Bartlomiej Blasuka

Chriss Pola
Havířov

Kristína Polakovičová

PS M. Očadlíka Holešov
Holešov

Jarmila Vaclachová

Mgr. Jarmila Vaclachová

Jiří Kulich

ZO ČSOP Veronica
Hostětín

Marie Křiváková

Závazek: Centrum Veronica Hostětín zařadí v roce 2021 maso do nabídky jídelníčku (obědů) maximálně 5x týdně (3x v pracovním týdnu). Tzn. min. 104 dnů bez masa. Zároveň deklaruje bezmasá jídla po zbytek dne (snídaně, svačiny, večeře).
ZŠ Jílové u Prahy
Jílové u Prahy

Jan Vrtiška

Závazek: Individuální zapojení rodin žáků a zaměstnanců školy- Individuální závazky - snížení spotřeby vody, omezení jedení masa, podpora veřejné dopravy, omezení plastových a dalších odpadů, podpora biodiverzity na školní zahradě, ...

Zuzana Stolarská

Závazek: V rámci možností se žáci i zaměstnanci snaží zapojit do výzvy Hodina Země. Odkaz a podporu zveřejníme i na našich stránkách školy. Celkově se pak snažíme u žáků vzbudit zájem o environmentální vzdělávání a podpořit kladný přístup k životnímu prostředí.

Milan Hrkalík

Závazek: Ekologická farma

Ingrid Behenská

Závazek: Zasadíme v okolí školky v lese, kde proběhlo kácení po kůrovci nové stromky dubů.
MZŠ LIBŠTÁT
Libštát

Šárka Svatá Svatá

Závazek: třídíme a budeme dále dobře třídit odpad včetně bioodpadu, budeme se snažit více šetřit energií, zhasínat, vypínat pc, mobil na noc, šetrně splachovat na wc, chodit více pěšky (do školy) nejezdit tolik busem, budeme v rodině přemýšlet o velkých nákupech, budeme se snažit žít skromněji doma.
chalupa U Beranů
Malá Úpa

Lenka Paříková

Závazek: Šetříme kde se dá a minimalizujeme odpad.

Marianna Křepelková

ŠKO-ENERGO
Mladá Boleslav

Pavla Drmotová

Závazek: CO2 neutrální výroba energií od 1. ledna 2026.
Malý mnich s.r.o.
Mníšek pod Brdy

Pavlína Lázničková

Závazek: V apartmánech, které pronajímáme vyměníme jednorázové lahvičky se šampony za dávkovače od české firmy Sanela s.r.o. a budeme je doplňovat ekologickými šampony od české firmy Tierra Verde s.r.o.

Bára Kettnerová

Závazek: Zhasnutí nočího osvětlení fasády zámku

Sabina Štelbaská

Tomáš Král

Pavlina Vrbová

U nás doma
Orličky

Veronika Pouzarová

DAT Radio
Ostrava

Jan Pernický

IKEA Ostrava
Ostrava

Kateřina Tkáčiková

Závazek: Přejem si a budeme pracovat na tom, abychom se udržitelnosti věnovali nejen každý den v práci, ale také v našem běžném životě a doma.
IKEA Ostrava
Ostrava

Kateřina Tkáčiková

AFRY CZ s.r.o.
Ostrava

Petr Košan

VOŠ PRIGO
Ostrava

Veronika Murinová

Závazek: studenti si měří pravidelně svou uhlíkovou stopu

Ing. Jaroslav Bubla

Závazek: Vybudujeme fotovoltaickou elektrárnu na střeše firemní budovy.
Ekocentrum Paleta
Oucmanice

Martina Horáčková

Východočeské muzeum v Pardubicích
Pardubice

Kateřina Procházková

Pavel Kadaně

Závazek: Snižování emisí CO2 na vyrobený kus Snižování spotřeby vody na vyrobený kus

Petr Košan

Petra Přerostová

Roman Černík

Závazek: Důsledně třídění a minimalizace odpadu, přechod k dodavateli elektrické energie, který deklaruje dodávku ze "zelených" zdrojů. Pečlivě hospodaření s teplem, péče o zeleň, odpivedbe hospodaření s vodou.
Ekocentrum Huslik
Poděbrady

Jakub Vanek

Dřípatka
Prachatice

Irena Vacková

Aneta Baklová

Závazek: Už dávno jsme zavedli a dodržujeme pravidla podnikání taková, aby byla co šetrnější k přírodě, ale dáváme si nyní závazek minimalizovat a recyklovat. Díky naší horší finanční situaci to půjde jistě samo :)

Dagmar Koucká

Závazek: Celá naše práce je jeden velký závazek.

Denisa Binderová

Denisa Pozníčková

Závazek: Komerční banka, a.s. usiluje o uhlíkovou neutralitu prostřednictvím snižování emisí uhlíku a kompenzace do roku 2026. Postupně chceme snižovat emise CO2 především úsporou spotřeby elektrické energie a navyšováním odběru obnovitelné energie. Naším cílem je snížit emise CO2 o 80 % do roku 2025 a v roce 2026 být uhlíkově neutrální.
Greenwave
Praha

Denisa Svobodová

Závazek: Zbavit E-shopové objednávky plastů. Letos na jaře už budeme mít obaly zásilek 100% z recyklovaných materiálů.

Eva Maříková

Ekodomov
Praha

Hana Doležalová

Závazek: Ekodomov se rozhodl přispět tím, že bude dál pracovat na popularizaci třídění bioodpadu a kompostování. A jak to souvisí se změnou klimatu? Zpráva o životním prostředí v ČR 2019 uvádí, že produkce odpadů u nás stále roste, v případě komunálních odpadů za posledních 10 let o 10 %. Velkou část tohoto množství přitom tvoří bioodpad. Na skládkách ho každoročně skončí milion tun a od roku 2 000 kvůli němu vzrostly emise skleníkových plynů z odpadů o 47 %.
Konopa z.s.
Praha

Jan Vít

Závazek: Odpojení elektrických spotřebičů (vypnutí alespoň symbolicky na hodinu). Členové, kterým v tom zdravotní stav nebrání, zachovají RAW dietu.
Gaudium z.s.
Praha

Jan Vít-Trčka

Závazek: Vypínáme všechny elektrické i plynové spotřebiče na víkendy.

Jana Reková

FAIRFILM
Praha

Jiří Zeiner

Závazek: Postupně vyměníme filmová světla za LED variantu. Už jsme v polovině. :-)
CANON
Praha

Jitka Štědroňová

Kristýna Hejzlarová

Lenka Kracíková

Závazek: IKEA má několik závazků týkající se uržitelnosti. Jeden z těchto závazků, které má, je využívat 100% obnovitelné zdroje. IKEA na Zličíně nemá možnost využívat solární paneli. Energii, kterou si platíme je certifikovaná 100% zelená. Alespoň takto se snažíme podpořit obnovitelné zdroje.
Ekodomov, z.s.
Praha

Marie Černá

Campus#4
Praha

Milan Novák

Mirka Kukuczková

Ondřej Nováček

Závazek: Vypínáme kamery na pracovním hovoru ✌ Individuálně pak snižujeme spotřebu vody, jezdíme MHD či se udržitelně stravujeme.
ČSOB
Praha

Paulina Jirsová, ekoložka

Závazek: Snížíme emise CO2 o 72 % do konce roku 2025 a o 80 % do konce roku 2030 ve srovnání s rokem 2015 (na konci roku 2019 splněno 68 %). Od roku 2021 budeme nakupovat 100 % obnovitelné elektřiny pro všechny budovy ČSOB.

Světla Hanke Jarošová

Závazek: Budeme v sobě živit lásku ke všem bytostem, s nimiž sdílíme domov a úděl.
PENNY
Praha

Tomáš Kubík

Jitka Klezlová Rydvalová

Závazek: Byt zodpovedny, ohleduplny, milovat pachumamu a myslet na deti nasich deti.

Tereza Odstrčilová

Závazek: Uskutečníme letos projekt "klimatická změna", ve kterém děti zmapují současný stav a najdou možnosti zlepšení uhlíkové stopy v rámci školy i v jednotlivých rodinách.
HezkyAuto
Roztoky

Jan Foitl

Eva Bílková

Závazek: Někteří členové sníží spotřebu energií (snížení teploty v bytě), přechod na vegetariánskou stravu nebo alespoň vynechání masa 2 dny v týdnu. Efektivnější využívání MHD. + snížení spotřeby vody a produktů s vysokou ekologickou stopou.
Janda Design
Skuteč

Luboš Janda

Kalňáci, z.s.
Soutice

Olga Bílková

Tomáš Potfaj

Závazek: Naše produkty vyrábíme pouze z lokálních surovin a budeme je nabízet pouze v regionu.

Hana Zápotocká

Markéta Chalupová

Zdeněk Bergman

Závazek: Snížíme spotřebu energie o 15 % a vody o 10 %.
Lesokruh, z. s.
Třebechovice pod Orebem

Tereza Bednářová

ElfmarkAG
Uherské Hradiště

František Elfmark

ZŠ Uherský Ostroh
Uherský Ostroh

Lenka Pírková

Závazek: Důsledné třídění odpadu, výsadba dalších stromů v areálu školy, motivace dětí, aby se nenechaly vozit do školy autem.
Aquabotanicals.cz
Ústí nad Labem

Lukáš Slováček

Mgr. Jana Střížková, Mgr. Jan Musil

Závazek: V rámci možností se žáci i zaměstnanci snaží zapojit do výzvy Hodina Země. Odkaz a podporu zveřejníme i na našich stránkách školy. Celkově se pak snažíme u žáků vzbudit zájem o environmentální vzdělávání a podpořit kladný přístup k životnímu prostředí.

Petr Herišer

Závazek: Vypnutí venkovního osvětlení v areálu 27.3.2021 v čase 20:30-21:30
Křivoklátsko o.p.s.
Velká Buková

Jiřina Prošková

Závazek: Zhasnu, zamknu a půjdu si lehnout.

Romana Zunková

Závazek: My se s naší školkou zavazujeme že, budeme důsledně třídit odpad budeme třídit boiodpad založíme kompostér vysadíme stromy a keře založíme zvýšený záhon a na zalévání budeme používat zachycenou dešťovou vodu zkrášlíme přímé okolí mateřské školy
ČSOP Vlašim
Vlašim

Tomáš Potfaj

LÍSKA, z.s.
Vsetín

Iva Koutná

Závazek: Důsledné třídění odpadu, snížení teploty v prostorách sídla Lísky, důsledná preference nákupu faitrade a místních výrobků.

Helena Simmová

Iva Hlavicová

DENSO Czech s.r.o.
Zruč nad Sázavou

Marek Toman

Závazek: Snížení produkce CO2 o 50% do 2030.

Celková úspora všech závazků: 3 380 643 kg CO2 ekv. aneb 3 381 tun CO2 ekv. Číselný závazek si stanovilo 1155 osob, nějaký závazek 1231 osob.

Vilém Harlender

Závazky: Pořídím si sluneční panely

Benjamín Kunc
4

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Jeden den v týdnu budu vegan, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 2 188 kg CO2 ekv.

Ján Novický
4
Katarína Čekovská
4

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 093 kg CO2 ekv.

Laura Sýkorová
4
Martin Petro
4

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 4 625 kg CO2 ekv.

David Hreňo
Adamov

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 868 kg CO2 ekv.

jarka radiova
Adamov

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 588 kg CO2 ekv.

Michal Hreňo
Adamov

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 490 kg CO2 ekv.

Radka Hreňová
Adamov

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 3 225 kg CO2 ekv.

Kateřina Stejskalová

Závazky: Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 643 kg CO2 ekv.

Martina Gregorová

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 773 kg CO2 ekv.

Vladimíra Havlová
Jana Bouberle
Baška

Závazky: Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 870 kg CO2 ekv.

Ondřej Polanský
Baška
Lenka Voborníková
Bechyně

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 280 kg CO2 ekv.

Adriana Teplíková
Bečov nad Teplou

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje
Roční výše klim. závazku: 4 000 kg CO2 ekv.

Jiří Šindelář
Bečov nad Teplou

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Vzdám se letu mimo Evropu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 5 960 kg CO2 ekv.

Lenka Koutecká
Bečov nad Teplou

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 2 768 kg CO2 ekv.

Naděžda Šindelářová
Bečov nad Teplou

Závazky: Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 590 kg CO2 ekv.

Žaneta Svobodová
Bečov nad Teplou
Jana Brzobohatá
Bělá pod Bezdězem

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 3 453 kg CO2 ekv.

Petr Doležal
Bělá pod Bezdězem

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 4 533 kg CO2 ekv.

jiri prochazka
Běleč

Závazky: Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz), ostrovni system, vareni na metanu z ekozachodu, vlastni uroda ze zeahrady,...
Roční výše klim. závazku: 280 kg CO2 ekv.

Markéta Jahodová
Benátky nad Jizerou

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 2 810 kg CO2 ekv.

Věra Doležalová
Benešov nad Ploučnicí

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Stanu se veganem, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 7 005 kg CO2 ekv.

Michal Smetana
Beroun

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 9 978 kg CO2 ekv.

Vít macourek
Beroun
Svatava Švecová
Bílina

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 1 650 kg CO2 ekv.

Zlata Křístková
Bílovice nad Svitavou

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 2 188 kg CO2 ekv.

Vendula Veselá
Bílý Kámen
Vendula Veselá
Bílý Kámen

Závazky: Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 560 kg CO2 ekv.

Barbora Skoupá
Blansko
Patrik Krejčí
Blansko

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 3 733 kg CO2 ekv.

Stanislav Komínek
Blansko
Jaroslava Opatrná
Blovice

Závazky: Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 923 kg CO2 ekv.

Jitka Hrežová
Bohdalice-Pavlovice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 278 kg CO2 ekv.

Iva Danková
Bohnice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 4 915 kg CO2 ekv.

Pavlína Svidroňová
Bohumín

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Stanu se veganem, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 9 395 kg CO2 ekv.

Kateřina Bachroníková
Bohuslavice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 2 583 kg CO2 ekv.

Martina Režná
Bohuslavice

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 1 678 kg CO2 ekv.

Klára Sukaná
Bojkovice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 770 kg CO2 ekv.

Daria Panibratets
Bor

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 1 545 kg CO2 ekv.

Miroslav Legner
Boskovice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 1 680 kg CO2 ekv.

Lenka Brožová
Božejov

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 3 360 kg CO2 ekv.

Karla Smutná
Božice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu
Roční výše klim. závazku: 1 680 kg CO2 ekv.

Matouš Vokřál
Brandov
vilem groger
Brandov

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz), mevim
Roční výše klim. závazku: 6 450 kg CO2 ekv.

Blanka Topičová
Břeclav

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Doprava na kole
Roční výše klim. závazku: 3 435 kg CO2 ekv.

Jolana Lukešová
Břeclav

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 4 305 kg CO2 ekv.

Martina Maj
Břevnov

Závazky: Po 22h budu pouzivat busto jenom jednu lampu pro osvetleni, nebo jenom jeden pristroj (napr radio)

Petra Nejezchlebová
Březina

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 1 503 kg CO2 ekv.

Klára Damašková
Březová

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 3 350 kg CO2 ekv.

Vendulka kusíková
Březová

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 3 435 kg CO2 ekv.

Adéla Horáčková
Brno

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 675 kg CO2 ekv.

Adéla Novotná
Brno

Závazky: Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, jednou ročně přispěju 20 dolarů na https://www.catf.us/ (10 000kg CO2 ekv.)
Roční výše klim. závazku: 10 185 kg CO2 ekv.

Agnieszka Buchtová
Brno

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 7 743 kg CO2 ekv.

Alexandra Snováková
Brno

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 600 kg CO2 ekv.

Andrea Earth
Brno
Aneta Havlíková
Brno

Závazky: Stanu se veganem, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 2 388 kg CO2 ekv.

Antonín Hinze
Brno

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Stanu se veganem, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 13 623 kg CO2 ekv.

Barbora Baran
Brno

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 480 kg CO2 ekv.

Barbora Křeháčková
Brno

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 4 178 kg CO2 ekv.

Barbora Liška
Brno

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 4 573 kg CO2 ekv.

Barbora Valešová
Brno

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 5 008 kg CO2 ekv.

Blanka Bartuskova
Brno

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 773 kg CO2 ekv.

Blanka Sáčková
Brno

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 280 kg CO2 ekv.

Denisa Jasovska
Brno

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 7 308 kg CO2 ekv.

Denisa Kovářová
Brno

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 2 778 kg CO2 ekv.

Denisa Schulzová
Brno

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 3 690 kg CO2 ekv.

Dominika Braná
Brno

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 828 kg CO2 ekv.

Eva Janíčková
Brno

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 508 kg CO2 ekv.

Evženie Schreiber
Brno

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 3 743 kg CO2 ekv.

Gabriela Lásková
Brno

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 3 715 kg CO2 ekv.

Hana Šebestová
Brno

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 6 088 kg CO2 ekv.

Ivo Nečesánek
Brno

Závazky: Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)

Jakub Jurásek
Brno

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 5 565 kg CO2 ekv.

Jan Zahradníček
Brno

Závazky: Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 1 513 kg CO2 ekv.

Jana Cahová
Brno

Závazky: Nepořídím si velkého psa
Roční výše klim. závazku: 675 kg CO2 ekv.

Jana Fišerová
Brno

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 640 kg CO2 ekv.

Janka Šeteščáková
Brno

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 5 715 kg CO2 ekv.

Jitka Hyršovská
Brno
Julie Fabri
Brno

Závazky: Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)

Klára Horáková
Brno

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 3 570 kg CO2 ekv.

Kristýna Vérostová
Brno

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Stanu se veganem, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 5 635 kg CO2 ekv.

Lenka Hanulikova
Brno

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 2 188 kg CO2 ekv.

Linda Bandíková
Brno

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Stanu se veganem, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 7 013 kg CO2 ekv.

Lucia Melníková
Brno

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 4 853 kg CO2 ekv.

Lucie Smolková
Brno

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 10 063 kg CO2 ekv.

Ludmila Fidlerová
Brno

Závazky: Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, většinu roku vegetarián
Roční výše klim. závazku: 413 kg CO2 ekv.

Lukáš Fiala
Brno

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C
Roční výše klim. závazku: 2 760 kg CO2 ekv.

Lukáš Heřbolt
Brno
Marcela Burgrová
Brno

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Stanu se veganem, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 11 528 kg CO2 ekv.

Marián Janov
Brno

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 183 kg CO2 ekv.

Marie Katzerová
Brno

Závazky: Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 280 kg CO2 ekv.

Markéta Hlochová
Brno

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 6 223 kg CO2 ekv.

Michaela Rychlá
Brno

Závazky: Razantně zvýším svou spotřebu masa a mléčných výrobků. Pořídím si další velké psy. Rozhodně nebudu třídit odpad. Oblečení jedině nové.

Miroslav Strádal
Brno

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 998 kg CO2 ekv.

Miroslav zelinka
Brno

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 8 950 kg CO2 ekv.

Natálie Pospíšilová
Brno

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 2 540 kg CO2 ekv.

Nikola Vávrová
Brno

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz), kupovat jen primární potraviny, regionální, jak to půjde. Budu upcyklovat věci a vyrábět, co budu potřebovat, ne kupovat nové.
Roční výše klim. závazku: 643 kg CO2 ekv.

Nikolas Kružolek
Brno

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 183 kg CO2 ekv.

Petr Ledvina
Brno
Petr Ledvina
Brno
Regina Čachotská
Brno

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Jeden den v týdnu budu vegan, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 2 573 kg CO2 ekv.

Shiran Bettan
Brno

Závazky: Stanu se veganem, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 4 638 kg CO2 ekv.

Silvia Pezzato
Brno

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 2 478 kg CO2 ekv.

Tereza Stloukalová
Brno

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 1 368 kg CO2 ekv.

Tereza Stoklasová
Brno

Závazky: Stanu se veganem, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 3 455 kg CO2 ekv.

Tereza Žáková
Brno

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Stanu se veganem, Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 4 360 kg CO2 ekv.

Věra Vyšínová
Brno

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz), se sprchovat max 5 minut.
Roční výše klim. závazku: 2 355 kg CO2 ekv.

Veronika Peloušková
Brno

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 508 kg CO2 ekv.

Vojtěch Hrubý
Brno

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 415 kg CO2 ekv.

Zdena Klvaňová
Brno

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa
Roční výše klim. závazku: 3 155 kg CO2 ekv.

Lenka Kozlová
Brumov-Bylnice

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Zavedu třídění bioodpadu, po dobu 27 dní veganem (118kg CO2 ekv.)
Roční výše klim. závazku: 1 053 kg CO2 ekv.

Ludmila Jelínková
Brumov-Bylnice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz), sbírat odpad -plasty, sklo, plechovky - v přírodě
Roční výše klim. závazku: 2 145 kg CO2 ekv.

Alena Bakla
Bubovice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Nakupovat primarne v bezobalove prodejne
Roční výše klim. závazku: 2 863 kg CO2 ekv.

Martin Valtera
Bystrc

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa
Roční výše klim. závazku: 2 355 kg CO2 ekv.

Barbora Čepková
Bystřice pod Lopeníkem

Závazky: používat na mytí a praní pouze ekologické prostředky, nakupovat minimálně z poloviny v bezobalovém obchodě

Michaela Klemáková
Čáslav

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 2 863 kg CO2 ekv.

Daniela Klusoňová
Čelákovice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 830 kg CO2 ekv.

Nikola Brtvová
Čelákovice

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 1 235 kg CO2 ekv.

Pavla Špačková
Čelákovice

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 935 kg CO2 ekv.

Petr Petřík
Čelákovice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 050 kg CO2 ekv.

Přemysl Valouch
Čelákovice

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 2 755 kg CO2 ekv.

Alena Andóová
Čerčany

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 5 995 kg CO2 ekv.

Jana Spackova
Čerčany

Závazky: Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 788 kg CO2 ekv.

Eliška Trnková
Černá Hať
Ingrid Behenská
Černošice

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 988 kg CO2 ekv.

Hana Mikolandová
Černý Most

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C
Roční výše klim. závazku: 3 350 kg CO2 ekv.

Jana Špeldová
Červený Kostelec

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 450 kg CO2 ekv.

Alexandra Bobrová
Česká Kamenice

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 9 995 kg CO2 ekv.

Michal Všechovský
Česká Lípa

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Stanu se veganem, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 13 623 kg CO2 ekv.

Naděžda Haslarova
Česká Lípa

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 415 kg CO2 ekv.

Patrik Hašlar
Česká Lípa

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 465 kg CO2 ekv.

Petr Kubrt
Česká Třebová

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 5 960 kg CO2 ekv.

Zdeněk Černý
Česká Třebová

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 398 kg CO2 ekv.

Anna Karásková
České Budějovice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa
Roční výše klim. závazku: 2 355 kg CO2 ekv.

Claire D.
České Budějovice

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz), I do not own a car
Roční výše klim. závazku: 2 158 kg CO2 ekv.

Denisa Kamarytová
České Budějovice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu
Roční výše klim. závazku: 1 680 kg CO2 ekv.

Evelyna Anežka Semrádová
České Budějovice

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 280 kg CO2 ekv.

Iva Šímová
České Budějovice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 4 233 kg CO2 ekv.

Jan Purkyt
České Budějovice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz), přemýšlet, co si pořizuji a jestli to opravdu potřebuji
Roční výše klim. závazku: 3 453 kg CO2 ekv.

Jana Jírová
České Budějovice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 635 kg CO2 ekv.

Jiří Ptáček
České Budějovice
Kamila Kubalová
České Budějovice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 868 kg CO2 ekv.

Kamila Kvíčalová
České Budějovice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Stanu se veganem, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 4 160 kg CO2 ekv.

Karolina Blahova
České Budějovice

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně
Roční výše klim. závazku: 1 370 kg CO2 ekv.

Karolína Slanařová
České Budějovice

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 8 483 kg CO2 ekv.

Kateřina Kazarová
České Budějovice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 240 kg CO2 ekv.

Ludmila Pisova
České Budějovice

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 1 545 kg CO2 ekv.

Michaela Janová
České Budějovice

Závazky: Stanu se veganem, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 3 465 kg CO2 ekv.

Petra Říčařová
České Budějovice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 4 005 kg CO2 ekv.

Radka Dante
České Budějovice

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 4 223 kg CO2 ekv.

Sarah Šedová
České Budějovice

Závazky: Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)

Sofia Tsiapou
České Budějovice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 3 453 kg CO2 ekv.

Tereza Hamerská
České Budějovice
Tomáš Holub
České Budějovice

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 1 888 kg CO2 ekv.

Zuzana Jindrová
České Budějovice

Závazky: Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)

Lucie Pecková
České Budějovice 1

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 080 kg CO2 ekv.

Petra Čurgaliová
Český Brod

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje
Roční výše klim. závazku: 4 000 kg CO2 ekv.

Eva Náther
Český Jiřetín

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 3 410 kg CO2 ekv.

Fatima Najpova
Český Krumlov

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje
Roční výše klim. závazku: 4 000 kg CO2 ekv.

Kateřina Talířová
Český Krumlov

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa
Roční výše klim. závazku: 3 155 kg CO2 ekv.

Beáta Michalská
Český Těšín

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 5 928 kg CO2 ekv.

Beáta Michalská
Český Těšín

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 2 635 kg CO2 ekv.

Olga Watrasová
Český Těšín

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Stanu se veganem, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 880 kg CO2 ekv.

Ondřej Mikšík
Český Těšín

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 965 kg CO2 ekv.

Vojtěch Walusza
Český Těšín

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Stanu se veganem, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, méně hrát videohry
Roční výše klim. závazku: 5 425 kg CO2 ekv.

Jana Čverhová
Cheb

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 5 008 kg CO2 ekv.

Marcela Ambrozova
Cheb
Rodina Kučerova
Cheb

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 2 635 kg CO2 ekv.

Tereza Brouckova
Cheb

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 050 kg CO2 ekv.

Zdeňka Brožová
Cheb
Jiri Woch
Chlebičov
Lenka Šonková
Chleby

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu, Budu bydlet v ekologickém domě.
Roční výše klim. závazku: 3 123 kg CO2 ekv.

Jana Růžičková
Chlum u Třeboně

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 280 kg CO2 ekv.

Jan Musil
Chlumec

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 3 480 kg CO2 ekv.

Lenka Slavíčková
Chlumec nad Cidlinou

Závazky: Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 185 kg CO2 ekv.

Radka Kuchařová
Chlumec nad Cidlinou

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 955 kg CO2 ekv.

Tereza Plevková
Chodová Planá

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 3 143 kg CO2 ekv.

Bára Přenosilová
Chomutov

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu
Roční výše klim. závazku: 800 kg CO2 ekv.

Dagmar Houdková
Chomutov

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 3 453 kg CO2 ekv.

František zátopek
Chomutov
František zátopek
Chomutov
Lenka Bursíková
Chomutov

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 1 773 kg CO2 ekv.

lucie sutakova
Chomutov

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 465 kg CO2 ekv.

Michal Foit
Chomutov

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 798 kg CO2 ekv.

Petr Mittelbach
Chomutov

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 4 025 kg CO2 ekv.

Tadeáš Adam
Chomutov
Veronika Vydrářová
Chomutov

Závazky: Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 870 kg CO2 ekv.

Tereza Musílková
Chotěboř
Michaela Tesařová
Chrastava

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 2 400 kg CO2 ekv.

Tereza Šílová
Chropyně

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 3 048 kg CO2 ekv.

Jaromír Zajíček
Chrudim

Závazky: Nepořídím si velkého psa
Roční výše klim. závazku: 675 kg CO2 ekv.

Jiří Slanina
Chrudim

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 635 kg CO2 ekv.

Karla Konečná
Chudčice

Závazky: Nepořídím si velkého psa
Roční výše klim. závazku: 675 kg CO2 ekv.

Zdeněk Marek
Chyšky
Rodina Hladkých
Čížová

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 600 kg CO2 ekv.

Vladimír Zabloudil
Dačice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 3 278 kg CO2 ekv.

Petr Voneš
Dalešice

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 1 950 kg CO2 ekv.

Natali PRIGO
Darkovice

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 983 kg CO2 ekv.

Adéla Bzurová
Děčín

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 2 863 kg CO2 ekv.

Amálie Bräunerová
Děčín

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 3 328 kg CO2 ekv.

Jitka Kapitančíková
Děčín

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 4 078 kg CO2 ekv.

Pavlína Puncmanová
Děčín
Samuel Miščík
Dejvice

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu
Roční výše klim. závazku: 800 kg CO2 ekv.

Nataša Soldátová
Desná

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 035 kg CO2 ekv.

Pavel Záleský
Desná

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 3 665 kg CO2 ekv.

Petr Tišler
Dobrá Voda u Českých Budějovic

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 868 kg CO2 ekv.

Michaela Ivaničová
Dobřany

Závazky: Stanu se veganem, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 3 330 kg CO2 ekv.

Michaela Gongolová
Dobratice

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 6 688 kg CO2 ekv.

František Čermák
Dobřejovice
Jana Hájkova
Dobřichov

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 4 923 kg CO2 ekv.

Eva Sehnalová
Dobřichovice

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 2 053 kg CO2 ekv.

Eva Lidmilová
Dobříš

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, jíst maso jen 4x týdně.
Roční výše klim. závazku: 1 800 kg CO2 ekv.

Kateřina Křečková
Dobrná

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 3 123 kg CO2 ekv.

BARBORA Jandová
Dobroměřice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 2 095 kg CO2 ekv.

Dana Semeráková
Dobruška

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 4 450 kg CO2 ekv.

Eliška Pospíšilová
Doksy

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 465 kg CO2 ekv.

Filip Kubin
Doksy

Závazky: Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 363 kg CO2 ekv.

Lenka Hoskovská
Doksy

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 1 950 kg CO2 ekv.

Monika Bálková
Doksy

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 4 853 kg CO2 ekv.

Nikola Popperová
Doksy

Závazky: Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 1 005 kg CO2 ekv.

Klara Koprivova
Dolní Břežany

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 1 183 kg CO2 ekv.

Libuše Králíková
Dolní Jadruž

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Stanu se veganem, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 7 823 kg CO2 ekv.

Šárka Kubáčová
Dolní Lhota

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Vzdám se letu mimo Evropu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 6 188 kg CO2 ekv.

Eliška Lacinová
Dolní Řasnice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 825 kg CO2 ekv.

Nikola Witosová
Dolní Tošanovice
Božena Kozejová
Dolní Zálezly

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 3 453 kg CO2 ekv.

Božena Kozejová
Dolní Zálezly

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Šetřit elektrickou energii a vodu.
Roční výše klim. závazku: 3 225 kg CO2 ekv.

Petra Dragounová
Dolní Zálezly

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 4 078 kg CO2 ekv.

Peťa PRIGO
Dolní Životice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 2 145 kg CO2 ekv.

Klára Májová
Doubravčice

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 093 kg CO2 ekv.

Lubor Brabec
Dožice

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 5 440 kg CO2 ekv.

Saša Novák
Drahelčice

Závazky: Stanu se veganem, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, zabiju se a tím snížím svou uhlíkovou stopu na nulu (8 000kg CO2 ekv.)
Roční výše klim. závazku: 11 145 kg CO2 ekv.

Veronika Lounová
Dřevohostice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 2 093 kg CO2 ekv.

Lada Kůtová
Drmoul

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 955 kg CO2 ekv.

Lubomíra Pišťáková
Drnov

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 2 373 kg CO2 ekv.

Anežka Fryaufová
Drozdov

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 600 kg CO2 ekv.

Beata Bučková
Drslavice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 2 665 kg CO2 ekv.

Květa Štveráčková
Dubá

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 908 kg CO2 ekv.

Petr Ledvina
Dubá
Kristina Dušková
Dubí

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 2 400 kg CO2 ekv.

Diana Brožková
Dýšina

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 415 kg CO2 ekv.

Evka PRIGO
Frýdek-Místek

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 1 670 kg CO2 ekv.

Evka PRIGO
Frýdek-Místek

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 345 kg CO2 ekv.

Kateřina Bajtková
Frýdek-Místek

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 3 620 kg CO2 ekv.

Kateřina Jurašíková
Frýdek-Místek

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz), Méně svítit, a používat úsporné žárovky.
Roční výše klim. závazku: 2 145 kg CO2 ekv.

Kateřina Vašková
Frýdek-Místek

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 4 438 kg CO2 ekv.

Michal Hedl
Frýdek-Místek

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 5 903 kg CO2 ekv.

Ondra Jurašík
Frýdek-Místek

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 9 758 kg CO2 ekv.

Radovan Dostál
Frýdek-Místek

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 570 kg CO2 ekv.

Šárka Švábiková
Frýdek-Místek

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 2 448 kg CO2 ekv.

Nela Hoffmanová
Frýdlant nad Ostravicí

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu
Roční výše klim. závazku: 3 070 kg CO2 ekv.

Markéta Holátová
Frymburk

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 878 kg CO2 ekv.

Milan Janoušek
Hablov

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 1 670 kg CO2 ekv.

Dana Herzowa
Habrůvka
Šárka Hozmanová
Háje

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 2 238 kg CO2 ekv.

Žaneta Prigo
Hať

Závazky: Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 560 kg CO2 ekv.

Dagmar Adamová
Havířov

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 2 863 kg CO2 ekv.

Dalibor Šimek
Havířov

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Vzdám se letu mimo Evropu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 6 373 kg CO2 ekv.

Ivana Potyková
Havířov

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 3 173 kg CO2 ekv.

Klára Mrugalová
Havířov

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 508 kg CO2 ekv.

Lucie Fixová
Havířov

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C
Roční výše klim. závazku: 1 080 kg CO2 ekv.

Lucie PRIGO
Havířov
Miroslav Adam
Havířov

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 4 233 kg CO2 ekv.

Nikola Šimková
Havířov

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 520 kg CO2 ekv.

Klára Jůdová
Havlíčkův Brod

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 508 kg CO2 ekv.

Lenka Sejkorová
Hloubětín

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 193 kg CO2 ekv.

Markéta Válková
Hloubětín

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 955 kg CO2 ekv.

Zuzana Večerníková
Hloubětín

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 635 kg CO2 ekv.

Miroslav Král
Hlubočky

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 1 090 kg CO2 ekv.

Naděžda Hladišová
Hlučín

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 4 440 kg CO2 ekv.

Marie Křiváková
Hluk

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Jeden den v týdnu budu vegan, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 2 028 kg CO2 ekv.

Marie Černá
Hodkovičky

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Stanu se veganem, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 5 670 kg CO2 ekv.

Jana Bajerová
Hodslavice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 4 345 kg CO2 ekv.

Eliška Doleželová
Holešov

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 4 040 kg CO2 ekv.

Eva Vlková
Holešov

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 913 kg CO2 ekv.

Jarmila Vaclachová
Holešov

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 4 958 kg CO2 ekv.

Alexandra Fedorova
Holešovice

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 325 kg CO2 ekv.

Patricie Vohralíková
Holice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 4 178 kg CO2 ekv.

Sára Čiháková
Holoubkov

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 635 kg CO2 ekv.

Romana Beranová
Holýšov

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 235 kg CO2 ekv.

ELIŠKA KUČEROVÁ
Homole u Panny
Jana Filová
Hora Svaté Kateřiny

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 8 533 kg CO2 ekv.

Matyáš Džula
Hora Svaté Kateřiny

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 1 215 kg CO2 ekv.

Michaela Meissnerová
Hora Svaté Kateřiny
Martina Tobiášová
Hořelec
Lucka Kobzinková
Horka nad Moravou
Daniela Křištofová
Horní Bečva

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 770 kg CO2 ekv.

Veronika PRIGO
Horní Bludovice

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Stanu se veganem, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 6 015 kg CO2 ekv.

Eliška Pigulová
Horní Maršov

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 6 085 kg CO2 ekv.

Darja Šafránková
Horní Moštěnice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 175 kg CO2 ekv.

Marta Chroustová
Horní Počernice
Arnošt Kobic
Horní Stropnice
Petra Langrová
Horní Třešňovec

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 5 978 kg CO2 ekv.

Samuel Kuba
Hosín
Jana Pechová
Hostětín

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu
Roční výše klim. závazku: 800 kg CO2 ekv.

Lucia Kaščáková
Hrabůvka
Terka Müllerová
Hracholusky

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 7 223 kg CO2 ekv.

Eva Filipcová
Hrachovec

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu nadále důsledně dodržovat třídění odpadů,včetně Bio odpadu a omezím spotřebu vody na minimum.
Roční výše klim. závazku: 1 670 kg CO2 ekv.

Aneta Voženílková
Hradec Králové

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 463 kg CO2 ekv.

Barbora Kolářová
Hradec Králové

Závazky: Nepořídím si velkého psa, . (5 000kg CO2 ekv.)
Roční výše klim. závazku: 5 675 kg CO2 ekv.

Jakub Štoll
Hradec Králové

Závazky: Stanu se veganem, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 160 kg CO2 ekv.

Jana Zemanová
Hradec Králové

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 745 kg CO2 ekv.

Kristián Zaoral
Hradec Králové

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu
Roční výše klim. závazku: 3 745 kg CO2 ekv.

Ladislav Rytíř
Hradec Králové

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 3 085 kg CO2 ekv.

Lukáš Danile
Hradec Králové

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 4 305 kg CO2 ekv.

Lukáš Zaml
Hradec Králové

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 1 360 kg CO2 ekv.

Lukáš Zaml
Hradec Králové
Martina Casková
Hradec Králové

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 4 223 kg CO2 ekv.

Nikola Soudek
Hradec Králové

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 998 kg CO2 ekv.

Patrik Jon
Hradec Králové

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 2 830 kg CO2 ekv.

Simona Recová
Hradec Králové

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz), se snažit šetřit elektřinou
Roční výše klim. závazku: 643 kg CO2 ekv.

Kateřina Kalvodová
Hradečno

Závazky: Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 228 kg CO2 ekv.

Dita Válková
Hrádek nad Nisou

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 1 450 kg CO2 ekv.

Marcela Marešová
Hrádek nad Nisou

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 4 160 kg CO2 ekv.

Štěpánka Matušková
Hrádek nad Nisou

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 7 118 kg CO2 ekv.

Ema Baarová
Hradištko

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 1 503 kg CO2 ekv.

Emma Urbanová
Hradištko

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 760 kg CO2 ekv.

Kamil Tomek
Hradištko

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 2 188 kg CO2 ekv.

Lucie Němá
Hranice

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 9 978 kg CO2 ekv.

Marie Machancová
Hranice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 895 kg CO2 ekv.

Tomáš Král
Hranice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 895 kg CO2 ekv.

Renata Samohýlová
Hrdějovice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 6 088 kg CO2 ekv.

Šárka Bičovská
Hrdly

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 508 kg CO2 ekv.

Miloslava Vinklářová
Humpolec

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 545 kg CO2 ekv.

Denisa Vojtěšková
Hustopeče

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 2 820 kg CO2 ekv.

Hana Potměšilová
Hustopeče

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 280 kg CO2 ekv.

Jirina peprnickova
Hustopeče

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 3 900 kg CO2 ekv.

Veronika Horáková
Hustopeče nad Bečvou
Adam Havlíček
Huť

Závazky: Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)

Anna Korytářová
Ivanovice na Hané

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu, vegetariánem
Roční výše klim. závazku: 2 603 kg CO2 ekv.

Michaela Trněná
Ivanovice na Hané

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 965 kg CO2 ekv.

Jan Čermák
Jablonec nad Nisou

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 1 805 kg CO2 ekv.

Jana Veselá
Jablonec nad Nisou

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 3 515 kg CO2 ekv.

Simona Vrbová
Jablonec nad Nisou

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 6 223 kg CO2 ekv.

Sylvie Staňková
Jablonec nad Nisou

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 3 435 kg CO2 ekv.

Veronika Posltová
Jablonec nad Nisou

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 8 803 kg CO2 ekv.

Václav Židek
Jablonné v Podještědí

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 640 kg CO2 ekv.

Markéta Hamroziová
Jablunkov

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 1 958 kg CO2 ekv.

Jiri odehnal
Jamné

Závazky: Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 1 150 kg CO2 ekv.

Kateřina Pančochová
Jankovice

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje
Roční výše klim. závazku: 4 000 kg CO2 ekv.

Ondřej Nováček
Janovice nad Úhlavou
Alena Bindrová
Jarošov nad Nežárkou
Jasmína Beránková
Javornice

Závazky: Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 228 kg CO2 ekv.

Jiří Pavel
Javornice

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 10 653 kg CO2 ekv.

Hana Šperková
Jedovnice
Ladislav Wiedermann
Jesenice

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 183 kg CO2 ekv.

Lenka Hejná
Jesenice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 713 kg CO2 ekv.

Petr CYPRO
Jesenice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 3 225 kg CO2 ekv.

Jakub Fedora
Jeseník

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii
Roční výše klim. závazku: 1 800 kg CO2 ekv.

Viola Forejtová
Jestřabí Lhota

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 1 960 kg CO2 ekv.

Helena Marková
Jevíčko

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 330 kg CO2 ekv.

Bohdana Kacenova
Jičín

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Co nejméně používat auto, nahradim kolem
Roční výše klim. závazku: 5 943 kg CO2 ekv.

Helena Prochazkova
Jičín

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 3 048 kg CO2 ekv.

Jana Ouředníčková
Jičín

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 908 kg CO2 ekv.

Ondřej Myslivec
Jičín

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 760 kg CO2 ekv.

Václav Veselý
Jičín

Závazky: Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu
Roční výše klim. závazku: 590 kg CO2 ekv.

Veronika Hnízdová
Jičín

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 4 025 kg CO2 ekv.

Hana Trojanová
Jihlava

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 5 498 kg CO2 ekv.

Irena Mašková
Jihlava

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 1 960 kg CO2 ekv.

Petr Neckař
Jihlava

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu
Roční výše klim. závazku: 2 065 kg CO2 ekv.

Věra Vrabcová
Jílové

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 1 090 kg CO2 ekv.

Pavlína Zaoralová
Jinačovice

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 7 048 kg CO2 ekv.

Alena Alenová
Jindice

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Vzdám se letu mimo Evropu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 6 095 kg CO2 ekv.

Mirina Mirinová
Jindice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 4 210 kg CO2 ekv.

Sally Sallynová
Jindice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 4 438 kg CO2 ekv.

Eva Stonawski
Jinočany

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 860 kg CO2 ekv.

Jiří Nedošínský
Jiříkov

Závazky: Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 870 kg CO2 ekv.

Leontýna Rácová
Jirkov
Pavla Foitová
Jirkov

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 1 080 kg CO2 ekv.

Ondřej Tomala
Jistebnice
Václav a Pavla Ďáskovi
Jívoví

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 685 kg CO2 ekv.

Magdaléna Wagnerová
Kamenice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu
Roční výše klim. závazku: 2 945 kg CO2 ekv.

Marie Šedá
Kamenice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 2 778 kg CO2 ekv.

Libuše Barešová
Kamenné Žehrovice

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 2 063 kg CO2 ekv.

Bronislav Němec
Kanice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 4 388 kg CO2 ekv.

Jaroslav Bubla
Kanice

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Stanu se veganem, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 7 090 kg CO2 ekv.

Kristýna Kousalíková
Kanice

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Stanu se veganem, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 7 090 kg CO2 ekv.

Pavel Řihák
Karlín

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 998 kg CO2 ekv.

Martin Kočí
Karlovice

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 1 080 kg CO2 ekv.

Emil Dienelt
Karlovy Vary

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 6 653 kg CO2 ekv.

Ivan Fedosejev
Karlovy Vary
Josefína Severová
Karlovy Vary
Markéta Klierová
Karlovy Vary

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Recyklovat použitou vodu k zalévání
Roční výše klim. závazku: 465 kg CO2 ekv.

Martin Bryx
Karlovy Vary

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 2 053 kg CO2 ekv.

Zuzana Caháková
Karlovy Vary

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 2 053 kg CO2 ekv.

Zuzana Křápková
Karlovy Vary

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 12 023 kg CO2 ekv.

Jana Hoffmanová
Karviná

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 280 kg CO2 ekv.

Tomáš Hercig
Karviná

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 3 268 kg CO2 ekv.

Eliška Perutková
Kelč

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz), Budu šířit osvětu o osobním snížení CO2 mezi přáteli a rodinou
Roční výše klim. závazku: 6 893 kg CO2 ekv.

Marie Sváčková
Kladeruby

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 1 400 kg CO2 ekv.

Michaela Radimská
Kladné
Anna Slavíčková
Kladno

Závazky: Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 745 kg CO2 ekv.

Hana Kotikova
Kladno

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 3 848 kg CO2 ekv.

Jan Mrzena
Kladno

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz), Více chodit pěšky a jezdit na kole (1 000kg CO2 ekv.)
Roční výše klim. závazku: 6 853 kg CO2 ekv.

Jan Mrzena
Kladno

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz), Více chodit pěšky a jezdit na kole (1 000kg CO2 ekv.)
Roční výše klim. závazku: 6 853 kg CO2 ekv.

Jana Palová
Kladno

Závazky: Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 1 055 kg CO2 ekv.

Lenka Růžičková
Kladno

Závazky: Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 1 418 kg CO2 ekv.

Marie Dundrová
Kladno

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 508 kg CO2 ekv.

Monika Havelková
Kladno

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa
Roční výše klim. závazku: 2 355 kg CO2 ekv.

Stanislav Kubr
Kladno

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 4 950 kg CO2 ekv.

Ingrid Hanušová
Kobylisy

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 3 638 kg CO2 ekv.

Lenka Quintero
Kobylisy

Závazky: Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 228 kg CO2 ekv.

Marian Kral
Kobylisy

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 1 183 kg CO2 ekv.

Petr Hanuš
Kobylisy

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 490 kg CO2 ekv.

Lenka Divišová
Kojetice

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 1 235 kg CO2 ekv.

Markéta Hladíková
Kolín

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 4 493 kg CO2 ekv.

Monika Kosová
Kolín

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Stanu se veganem, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 6 038 kg CO2 ekv.

Petra Klečková
Komařice

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 1 090 kg CO2 ekv.

Jana Machová
Kopřivnice

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 4 840 kg CO2 ekv.

Karla Hanáková
Kopřivnice

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 1 183 kg CO2 ekv.

Kateřina Pavelková
Kopřivnice

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 415 kg CO2 ekv.

Lucie Prigo
Kopřivnice

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C
Roční výše klim. závazku: 1 670 kg CO2 ekv.

Pavla Šimečková
Kopřivnice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 3 453 kg CO2 ekv.

Simona Kabátová
Kopřivnice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C
Roční výše klim. závazku: 4 025 kg CO2 ekv.

Marcela Čechová
Košíře

Závazky: Zavedu třídění bioodpadu, jíst méně masa , jezdit víc na kole a méně autem
Roční výše klim. závazku: 135 kg CO2 ekv.

Rodina Hazdrova
Kosmonosy
Anna Vojtíšková
Košťálov
Anna Voncová
Kostelec nad Černými lesy

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 415 kg CO2 ekv.

Hedvika Voncová
Kostelec nad Černými lesy

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Vzdám se letu mimo Evropu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 6 375 kg CO2 ekv.

Barbora Burdová
Kostelec nad Labem

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, se modlit za planetu!
Roční výše klim. závazku: 1 678 kg CO2 ekv.

Milada Jiráčková
Kozlov

Závazky: Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 185 kg CO2 ekv.

Markéta Freiová
Kralupy nad Vltavou

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 4 613 kg CO2 ekv.

Dagmar Biskupová
Krámy

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu
Roční výše klim. závazku: 2 945 kg CO2 ekv.

Maxim Sagalov
Krásné Březno

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 4 440 kg CO2 ekv.

Tereza Císařová
Krásné Březno

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 3 798 kg CO2 ekv.

Libuše Kovaříková
Krásný Jez
Karolína Barešová
Krásný Les

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 2 778 kg CO2 ekv.

Marek Sochor
Krásný Les

Závazky: Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 098 kg CO2 ekv.

Klára Kunášková
Krasov

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 1 805 kg CO2 ekv.

Michal Hrubý
Krasová

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 1 960 kg CO2 ekv.

Sylvie Sněhotová
Kravaře

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 798 kg CO2 ekv.

Kristyna Turner
Krchleby

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 4 078 kg CO2 ekv.

Jana Pokorná
Křenovice

Závazky: Jeden den v týdnu budu vegan, Spoustu veci ze seznamu uz delam :)
Roční výše klim. závazku: 228 kg CO2 ekv.

Jaroslava Kutálková
Krnov

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu
Roční výše klim. závazku: 1 680 kg CO2 ekv.

Jitka Chaloupková
Krnov

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 3 825 kg CO2 ekv.

Daniela Přidalová
Kroměříž

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 3 763 kg CO2 ekv.

Jarmila Horpatzká
Kroměříž

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 465 kg CO2 ekv.

Lucie Čevelová
Kroměříž

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 6 088 kg CO2 ekv.

Gabriela Košínová
Krouna

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 2 583 kg CO2 ekv.

Lisa Schmerler
Krouna

Závazky: Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 1 283 kg CO2 ekv.

Pavel Bartoš
Křtěnov
Aneta Pařízková
Kuřim

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 4 043 kg CO2 ekv.

Květa Kolaříková
Kuřim

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 2 653 kg CO2 ekv.

Vendula Fialova
Kuřim

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 2 010 kg CO2 ekv.

Josef Papež
Kvasice
Kristýna Měšťánková
Kvíček

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 2 355 kg CO2 ekv.

Milan Hrkalík
Labuty

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Jeden den v týdnu budu vegan, Vlastní FVE (5 000kg CO2 ekv.)
Roční výše klim. závazku: 6 598 kg CO2 ekv.

Iva Koutná
Lačnov

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 3 505 kg CO2 ekv.

Anna Bednářová
Lanškroun

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 280 kg CO2 ekv.

Jana Rytířová
Lány

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 2 425 kg CO2 ekv.

Eliška Dostálová
Lažánky

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 4 915 kg CO2 ekv.

Zoe Abrahamová
Lažany
Klára Chrudimská
Lčovice

Závazky: Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 135 kg CO2 ekv.

Jitka Sedlackova
Lelekovice

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu
Roční výše klim. závazku: 800 kg CO2 ekv.

Ivana Veselá
Letohrad

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, nakupovat bez obalu jak jen to půjde
Roční výše klim. závazku: 3 755 kg CO2 ekv.

Klára Fendrychová
Letohrad

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu jíst maso jen párkrát do týdne
Roční výše klim. závazku: 2 355 kg CO2 ekv.

Marek Zaoral
Lhota

Závazky: Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 135 kg CO2 ekv.

Bronislav Farkač
Libeň

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 415 kg CO2 ekv.

Alena Černá
Liberec

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 1 265 kg CO2 ekv.

An Zová
Liberec

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, snížím spotřebu vody
Roční výše klim. závazku: 1 088 kg CO2 ekv.

Anna Kšírová
Liberec

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 2 028 kg CO2 ekv.

Barbora Je
Liberec

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 4 823 kg CO2 ekv.

Jiří Novotný
Liberec

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 2 553 kg CO2 ekv.

Kateřina Devátá
Liberec

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 3 848 kg CO2 ekv.

Marie Pačanova
Liberec

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 4 990 kg CO2 ekv.

Tereza Kredlova
Liberec

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 2 863 kg CO2 ekv.

Lenka Nováčková
Liberec I-Staré Město

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 050 kg CO2 ekv.

Anna Vajsarová
Libochovany

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 1 368 kg CO2 ekv.

Zuzana Vajsarová
Libochovany

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 3 453 kg CO2 ekv.

Petr Štrupl
Libotenice

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 1 090 kg CO2 ekv.

Dilek Ramadanová
Líně

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 7 993 kg CO2 ekv.

Martin Kašpar
Lipí

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 2 355 kg CO2 ekv.

Jaroslava Žáčková
Lipník nad Bečvou

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 280 kg CO2 ekv.

Pavla Zárubová
Lipová
Lukáš Vaisocher
Litoměřice

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 035 kg CO2 ekv.

Martina Hasmanová
Litoměřice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 3 815 kg CO2 ekv.

Monika Prahová
Litoměřice

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 955 kg CO2 ekv.

Šárka Krmíčková
Litoměřice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 2 583 kg CO2 ekv.

Jana Paulová
Litomyšl

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 5 548 kg CO2 ekv.

Miroslava Škeříková
Litomyšl

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 1 368 kg CO2 ekv.

Simona Vičarová
Litovel

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 183 kg CO2 ekv.

Ota Adámek
Litvínov

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 3 435 kg CO2 ekv.

Pavla Šalátová
Litvínov

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 635 kg CO2 ekv.

Stanislava Borejová
Litvínov

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 3 435 kg CO2 ekv.

Rodina Appeltova
Lojovice

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 1 650 kg CO2 ekv.

Libor Novacek
Lomnice
Simona Slaninová
Lomnice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 3 173 kg CO2 ekv.

Valerie Přibysová
Lomnice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 3 743 kg CO2 ekv.

Jan Nožička
Lomnice nad Popelkou

Závazky: Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 560 kg CO2 ekv.

Tomáš Walter
Loučeň

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Stanu se veganem, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 6 173 kg CO2 ekv.

Aneta Furikova
Loučovice

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 2 178 kg CO2 ekv.

Veronika Hájková
Louny

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 4 210 kg CO2 ekv.

Daniel Zelenka
Lovosice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 770 kg CO2 ekv.

Jiřina Kalajová
Lovosice

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 1 783 kg CO2 ekv.

Daniela Plachá
Lučiště

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 1 960 kg CO2 ekv.

Michaela Vylamová
Luleč

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 1 318 kg CO2 ekv.

Irena Hoskovcová
Lysá nad Labem

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 1 235 kg CO2 ekv.

Hana Janciarova
Lysice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 323 kg CO2 ekv.

Helena Davidova
Malá Strana

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 2 135 kg CO2 ekv.

Jiří B.
Malonty

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 7 570 kg CO2 ekv.

Viktorie Tenzerová
Malotice

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 3 523 kg CO2 ekv.

Barbora Máchová
Mariánské Lázně

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 9 470 kg CO2 ekv.

Daniela Hermanová
Mariánské Lázně

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Jeden den v týdnu budu vegan, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 2 988 kg CO2 ekv.

Tomáš Rákos
Mariánské Lázně

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 2 988 kg CO2 ekv.

Viktor Osička
Mariánské Lázně

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 415 kg CO2 ekv.

Kupková Magdaléna
Měchenice
Kateřina Berchová
Medonosy

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 415 kg CO2 ekv.

Simona Chlápková
Město Touškov

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 1 755 kg CO2 ekv.

Petra Adámková
Michle

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 4 440 kg CO2 ekv.

Ivo Hrdlička
Mikulov
Eva Tomášková
Milíkovice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa
Roční výše klim. závazku: 2 355 kg CO2 ekv.

Michaela Kousalová
Milovice

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně
Roční výše klim. závazku: 1 370 kg CO2 ekv.

Beata Jandová
Miřetice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 798 kg CO2 ekv.

Jaroslav Chour
Miřetice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa
Roční výše klim. závazku: 2 355 kg CO2 ekv.

Dagmar M.
Mladá Boleslav

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 1 503 kg CO2 ekv.

Iva Jahodová
Mladá Boleslav

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 188 kg CO2 ekv.

Lenka Hladká
Mladá Boleslav

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa
Roční výše klim. závazku: 2 355 kg CO2 ekv.

Lucie Kučerová
Mladá Boleslav
Lucie Novotná
Mladá Boleslav

Závazky: Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 870 kg CO2 ekv.

Marianna Křepelková
Mladá Boleslav

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 4 210 kg CO2 ekv.

Václav Charvát
Mladá Boleslav

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 1 838 kg CO2 ekv.

Anna Koubková
Mladé Bříště

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 280 kg CO2 ekv.

Jana Jakubová
Mnichovo Hradiště

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 2 220 kg CO2 ekv.

Markéta Tomášová
Mnichovo Hradiště

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 5 623 kg CO2 ekv.

Věra Nováková
Mnichovo Hradiště

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 2 135 kg CO2 ekv.

Josef Porsch
Mníšek pod Brdy

Závazky: Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C
Roční výše klim. závazku: 280 kg CO2 ekv.

Lukáš Olmr
Modletice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 4 668 kg CO2 ekv.

Martina Kadlecová
Mohelnice

Závazky: Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 1 005 kg CO2 ekv.

Šajner
Mokřiny

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 2 898 kg CO2 ekv.

Petra Mederová
Moravská Huzová

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 2 735 kg CO2 ekv.

kys kokoti
Moravská Třebová

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, kalet doma na hajzlu (1 000kg CO2 ekv.)
Roční výše klim. závazku: 5 465 kg CO2 ekv.

Alina Davidenko
Moravské Knínice

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 600 kg CO2 ekv.

Adriana Rainová
Most

Závazky: Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 560 kg CO2 ekv.

Dagmar Tučková
Most
David Dorňák
Most

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 2 770 kg CO2 ekv.

Hana Merhautová
Most

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C
Roční výše klim. závazku: 2 635 kg CO2 ekv.

Karolína Slámová
Most

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 3 453 kg CO2 ekv.

Ladislav Strnad
Most

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 4 440 kg CO2 ekv.

Markéta Egerová
Most

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 240 kg CO2 ekv.

Michal Mundok
Most

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 6 088 kg CO2 ekv.

Miluše Mundoková
Most

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 5 060 kg CO2 ekv.

Monika Fricova
Most

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 2 820 kg CO2 ekv.

Natálie Nekolová
Most

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 1 400 kg CO2 ekv.

Olga Krejčová
Most

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 4 533 kg CO2 ekv.

Romana Šolcova
Most

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu
Roční výše klim. závazku: 1 680 kg CO2 ekv.

Tereza Špírková
Most

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 5 228 kg CO2 ekv.

Tomáš Mundok
Most

Závazky: Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 1 098 kg CO2 ekv.

Vendula Rödlová
Most

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 4 490 kg CO2 ekv.

Zuzana Tichá
Most

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 345 kg CO2 ekv.

Tereza Štětinová
Mšeno
Eva Albertová
Načeradec

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 4 490 kg CO2 ekv.

Eva Albertová
Načeradec

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 4 490 kg CO2 ekv.

Jiří Vávra
Náchod
Petra Dohnalová
Nadějkov

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 635 kg CO2 ekv.

Marta Zedníčková
Náměšť nad Oslavou

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 4 140 kg CO2 ekv.

Edita Dybalová
Napajedla

Závazky: Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 745 kg CO2 ekv.

Standa Cingel
Napajedla

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 415 kg CO2 ekv.

Gabriela Ungrová
Nebovidy

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 415 kg CO2 ekv.

Robert Mazur
Nebovidy

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 955 kg CO2 ekv.

Tadeáš Ryšávka
Nemojany

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 1 360 kg CO2 ekv.

Petr Vít
Neratovice
Petra Novotná
Neratovice

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 4 373 kg CO2 ekv.

Magda Králová
Neředín

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 4 345 kg CO2 ekv.

Jitka Datinská
Nezdenice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Jeden den v týdnu budu vegan, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 2 708 kg CO2 ekv.

Petr Datinský
Nezdenice

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 308 kg CO2 ekv.

Ivana Skácelová
Nítkovice

Závazky: Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 1 418 kg CO2 ekv.

Zuzana PRIGO
Nivnice

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 2 853 kg CO2 ekv.

Martin Plášek
Nosislav

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 465 kg CO2 ekv.

Jan Parma
Nová Ves

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 050 kg CO2 ekv.

Monika Trojakova
Nová Ves nad Lužnicí

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu
Roční výše klim. závazku: 1 680 kg CO2 ekv.

Jan Bříza
Nová Ves nad Nisou

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C
Roční výše klim. závazku: 2 760 kg CO2 ekv.

Kristýna Pechová
Nová Ves pod Pleší

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 3 945 kg CO2 ekv.

Anna Piskovská
Nové Veselí

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 850 kg CO2 ekv.

Monika Kovalská
Nové Veselí

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 508 kg CO2 ekv.

Milada Kyselovská
Nový Bor

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 2 573 kg CO2 ekv.

Miroslav Kyselovský
Nový Bor

Závazky: Stanu se veganem, Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, se nadále stravovat vegansky
Roční výše klim. závazku: 2 908 kg CO2 ekv.

Michal Polašek
Nový Jičín

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 308 kg CO2 ekv.

Zuzana Valčíkova
Nový Jičín

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 308 kg CO2 ekv.

Jana Nerušilová
Nučice

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, pořídím si dvě domácí slepice
Roční výše klim. závazku: 4 185 kg CO2 ekv.

Matyáš Maršík
Nýdek

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 415 kg CO2 ekv.

Hana Mikulicová
Ochoz u Brna

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii
Roční výše klim. závazku: 1 800 kg CO2 ekv.

Andrea Jeřábková
Odolena Voda

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 998 kg CO2 ekv.

Lukáš Bachura
Odolena Voda

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 2 530 kg CO2 ekv.

Oksana Cherkun
Odolena Voda

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 1 648 kg CO2 ekv.

Veronika Mouchová
Odolena Voda

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu
Roční výše klim. závazku: 1 680 kg CO2 ekv.

Anna Krchňáková
Olomouc

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 2 540 kg CO2 ekv.

Barbora Polová
Olomouc
Denisa Rotreklová
Olomouc

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 4 263 kg CO2 ekv.

Elisa Frýbortová
Olomouc

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 1 960 kg CO2 ekv.

Eliška Švihlová
Olomouc
František Šmérek
Olomouc

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 3 435 kg CO2 ekv.

Hana Brzobohatá
Olomouc

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 2 678 kg CO2 ekv.

Ivana Šmérková
Olomouc

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 3 435 kg CO2 ekv.

Jarmila Kozáčková
Olomouc

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 5 758 kg CO2 ekv.

Jonáš Procházka
Olomouc

Závazky: Stanu se veganem, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 3 478 kg CO2 ekv.

Kryštof Šmérek
Olomouc

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 3 435 kg CO2 ekv.

Libuše Uhlářová
Olomouc

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Stanu se veganem, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 6 235 kg CO2 ekv.

Marek Šobáň
Olomouc
Oldřich Škurek
Olomouc

Závazky: Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 1 150 kg CO2 ekv.

Terezie Cíchová
Olomouc

Závazky: Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 185 kg CO2 ekv.

Vendula Tomková
Olomučany
Terezie Protivová
Olšany

Závazky: Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 098 kg CO2 ekv.

Terezie Protivová
Olšany

Závazky: Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 098 kg CO2 ekv.

Bedřiška Ponížilová
Olšany u Prostějova

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 4 333 kg CO2 ekv.

Františka Ponížilová
Olšany u Prostějova

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Co nejvíce se budu dopravovat na kole (omezím auto, autobus
Roční výše klim. závazku: 4 358 kg CO2 ekv.

Natálie Kosobudová
Oltyně

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 5 090 kg CO2 ekv.

Lucie Malíková
Ondratice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa
Roční výše klim. závazku: 2 355 kg CO2 ekv.

Jakub Skalík
Opava

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 4 388 kg CO2 ekv.

Jan Katriniok
Opava

Závazky: :)

Lenka Klapalová
Opava
Lenka Procházková
Opava

Závazky: Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 378 kg CO2 ekv.

Martina Tesařová
Opava

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 6 088 kg CO2 ekv.

Renáta Šafránová
Opava

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 4 160 kg CO2 ekv.

Tereza Prigo
Opava

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 1 650 kg CO2 ekv.

Kateřina Klímová
Opočno

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 1 990 kg CO2 ekv.

Matěj štyak
Orlová
Veronika PRIGO
Orlová
Anna Knollová
Ostrava

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 278 kg CO2 ekv.

Anna Lachetová
Ostrava

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 1 680 kg CO2 ekv.

Anna Lazarová
Ostrava

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 9 700 kg CO2 ekv.

Anna Šabršulová
Ostrava

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 955 kg CO2 ekv.

Daniela Petrová
Ostrava
David Karky
Ostrava

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 2 635 kg CO2 ekv.

Iveta Šafránková
Ostrava

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz), Vyrábět umělecká díla z bioodpadu, tak abych snížila nákup jedovatých výtvarných materiálů v plechovkách. Také budu k tvorbě využívat odpadové obalové materiály. (250kg CO2 ekv.)
Roční výše klim. závazku: 2 728 kg CO2 ekv.

Jitka Kurková Staňová
Ostrava

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 3 328 kg CO2 ekv.

Kamila Blažejová
Ostrava

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 280 kg CO2 ekv.

Karolína Prigo
Ostrava

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 508 kg CO2 ekv.

Karolína PRIGO
Ostrava

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 508 kg CO2 ekv.

Kateřina Kusynová
Ostrava

Závazky: Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 745 kg CO2 ekv.

Kateřina Muroňová
Ostrava

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Omezovat maso minimálně 1 týdně
Roční výše klim. závazku: 2 093 kg CO2 ekv.

marcela vojkovská
Ostrava

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 915 kg CO2 ekv.

Martina Huserová
Ostrava

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 463 kg CO2 ekv.

Michaela Drgová
Ostrava

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 898 kg CO2 ekv.

Michal Kraus
Ostrava

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 625 kg CO2 ekv.

Michal Ohnheiser
Ostrava

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 625 kg CO2 ekv.

Míša PRIGO
Ostrava

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 183 kg CO2 ekv.

Natálie PRIGO
Ostrava

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 508 kg CO2 ekv.

Olga Kupková
Ostrava

Závazky: Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 788 kg CO2 ekv.

Radek Pinkava
Ostrava

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 1 215 kg CO2 ekv.

Siarhei Mauchan
Ostrava

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 703 kg CO2 ekv.

Tereza Mazochová
Ostrava

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 3 255 kg CO2 ekv.

Veronika Jirušová
Ostrava

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 7 588 kg CO2 ekv.

Veronika Vicanova
Ostrava

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C
Roční výše klim. závazku: 8 005 kg CO2 ekv.

Vít Horáček
Ostrava

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C
Roční výše klim. závazku: 2 325 kg CO2 ekv.

Barbora Štefková
Ostřešany

Závazky: Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 1 098 kg CO2 ekv.

Dagmar Kovaříková
Otnice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 4 823 kg CO2 ekv.

Jitka Bublová
Otnice

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Stanu se veganem, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu, dělat osvětu o změně klimatu apod.
Roční výše klim. závazku: 7 560 kg CO2 ekv.

Ludmila Pšenáková
Otnice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu
Roční výše klim. závazku: 2 945 kg CO2 ekv.

Ludmila Vojåčkovå
Otnice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu
Roční výše klim. závazku: 2 945 kg CO2 ekv.

Pavel Mezuláník
Otnice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 4 025 kg CO2 ekv.

Alena Bartoňová
Otročín

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 095 kg CO2 ekv.

Zuzana Smetanová
Otrokovice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 5 288 kg CO2 ekv.

Filip Šafařík
Pacov

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Vzdám se letu mimo Evropu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 6 870 kg CO2 ekv.

Lukáš Oravec
Pardubice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu
Roční výše klim. závazku: 2 480 kg CO2 ekv.

Štěpánka Kapuciánová
Pardubice

Závazky: Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 745 kg CO2 ekv.

Veronika Macháčková
Pardubice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 4 533 kg CO2 ekv.

Lenka Konkolova
Pejškov

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 2 093 kg CO2 ekv.

Jana Leligdonová
Pelhřimov

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 5 313 kg CO2 ekv.

Lada Prchalová
Pelhřimov

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 000 kg CO2 ekv.

jiří paur
Perštejn

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 3 048 kg CO2 ekv.

Mirka Vitalová
Petrovice

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 280 kg CO2 ekv.

Renáta Tichá
Petrovice

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 4 573 kg CO2 ekv.

Veronika Pechová
Pikárec

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 2 095 kg CO2 ekv.

Magdalena Roženková
Písek

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 6 758 kg CO2 ekv.

Monika Dušková
Písek

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Většinu uvedených opatření považuji dlouhodobě za samozřejmost svého života, uvedené zařadím do seznamu ;-) Děkuji
Roční výše klim. závazku: 1 678 kg CO2 ekv.

Zajíčková Alexandra
Písek
Marketa Rehakova
Pitkovice

Závazky: Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 228 kg CO2 ekv.

Petra Vinklářová
Planá nad Lužnicí

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 8 570 kg CO2 ekv.

Adam Křenek
Plzeň

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Stanu se veganem, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 13 623 kg CO2 ekv.

Adriana Machová
Plzeň
Andrea Roučková
Plzeň

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 5 068 kg CO2 ekv.

Anežka Holá
Plzeň

Závazky: Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 695 kg CO2 ekv.

Anna Podlipná
Plzeň

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 370 kg CO2 ekv.

Daniel Postupa
Plzeň

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 035 kg CO2 ekv.

Erik Fišer
Plzeň

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Nejíst hovězí, vepřové maso a tuňáka.
Roční výše klim. závazku: 4 490 kg CO2 ekv.

Hedvika Smutná
Plzeň

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 2 820 kg CO2 ekv.

Květoslava Franková
Plzeň

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 998 kg CO2 ekv.

Leona Hrádková
Plzeň
Lukáš Korschinský
Plzeň

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 3 715 kg CO2 ekv.

Marek Janošík
Plzeň

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 280 kg CO2 ekv.

Marie Kupková
Plzeň

Závazky: Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)

Markéta Dobnerová
Plzeň

Závazky: Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 508 kg CO2 ekv.

Martin Lazar
Plzeň
Michal Horký
Plzeň
Miroslava Čížková
Plzeň

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 508 kg CO2 ekv.

Petr Šafařík
Plzeň

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 1 555 kg CO2 ekv.

Petra Kleinová
Plzeň

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu
Roční výše klim. závazku: 2 065 kg CO2 ekv.

Tereza Marianová
Plzeň

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Uklízet okolí od pohozených odpadů
Roční výše klim. závazku: 4 745 kg CO2 ekv.

Tereza Michalová
Plzeň

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 415 kg CO2 ekv.

Veronika Švecova
Plzeň

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 280 kg CO2 ekv.

Yanira Perea
Plzeň

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 7 313 kg CO2 ekv.

Zuzana Smělá
Plzeň

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 1 755 kg CO2 ekv.

Gill Horalek
Pocinovice

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 465 kg CO2 ekv.

Pavla Chmelarova
Podbřežice

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Vzdám se letu mimo Evropu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 7 150 kg CO2 ekv.

Denisa Svobodová
Poděbrady

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 4 668 kg CO2 ekv.

Jana Schreyerová
Poděbrady

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 6 665 kg CO2 ekv.

Michaela Čapková
Poděbrady

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 2 373 kg CO2 ekv.

Michelle Řehoušková
Poděbrady
Nikol Müllerová
Podhora

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 2 963 kg CO2 ekv.

Tomáš Znamínko
Podlázky

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 280 kg CO2 ekv.

Jan Kerner
Podolí

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 643 kg CO2 ekv.

Barbora Javorová
Pohledy

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 4 358 kg CO2 ekv.

Ivo Ludvík
Polanka nad Odrou

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 685 kg CO2 ekv.

Veronika Murinová
Polanka nad Odrou

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 1 360 kg CO2 ekv.

Olga Kosíková
Polička

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, co nejvíce využívat vlastní obaly pro nákup
Roční výše klim. závazku: 465 kg CO2 ekv.

Štěpánka Švachová
Popov

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 1 090 kg CO2 ekv.

William Key
Popovičky

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 280 kg CO2 ekv.

Jaroslav Konećný
Popůvky

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Stanu se veganem, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 7 823 kg CO2 ekv.

Eva Glacová
Poruba

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 218 kg CO2 ekv.

Hanka AlSaidova
Poruba

Závazky: Stanu se veganem, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 5 823 kg CO2 ekv.

Lucie Prigo
Poruba
Lucie Zemánková
Poruba
Markéta Vrobelová
Poruba

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně
Roční výše klim. závazku: 5 370 kg CO2 ekv.

Miroslav Borovička
Prácheň

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 5 005 kg CO2 ekv.

Adéla Hrdličková
Praha

Závazky: Stanu se veganem, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 3 465 kg CO2 ekv.

Adéla Potužníková
Praha
adéla vavříková
Praha

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 3 538 kg CO2 ekv.

Adriana Blašková
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 3 058 kg CO2 ekv.

Ailsa Frazer
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 635 kg CO2 ekv.

Aleš Bartůněk
Praha

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 183 kg CO2 ekv.

Alžběta Benešová
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 2 820 kg CO2 ekv.

Alžběta Fišerová
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 3 143 kg CO2 ekv.

Anastázie Vlhká
Praha

Závazky: si rajtovat kačku zásadně dřeveným dildem vyrobeným paraplegickými křováckými dětmi (150kg CO2 ekv.)
Roční výše klim. závazku: 150 kg CO2 ekv.

Andrea Šoltesova
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 5 903 kg CO2 ekv.

Andrea Šťastná
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 3 755 kg CO2 ekv.

Anna Černá
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, minimálně polovinu z těch závazků splňuju, vím že mám uhlíkovou stopu nízkou, jak se dokážu ještě víc omezit nevím, ale to třeba přijde časem :)
Roční výše klim. závazku: 2 635 kg CO2 ekv.

Anna Havrdová
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 3 535 kg CO2 ekv.

Bara Bara
Praha

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Vzdám se letu mimo Evropu, Stanu se veganem, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 11 688 kg CO2 ekv.

Barbara Doležalová
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 5 413 kg CO2 ekv.

Barbora Faktorova
Praha

Závazky: Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 973 kg CO2 ekv.

Barbora Kotuláková
Praha

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 860 kg CO2 ekv.

Barbora Křivánková
Praha

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 325 kg CO2 ekv.

Barbora Rakovská
Praha

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 2 063 kg CO2 ekv.

Barbora Synečková
Praha

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 828 kg CO2 ekv.

Dagmar Grau
Praha

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 588 kg CO2 ekv.

Daniel Hnat
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 3 225 kg CO2 ekv.

David Gerner
Praha

Závazky: Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 788 kg CO2 ekv.

David Jerabek
Praha

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa
Roční výše klim. závazku: 1 475 kg CO2 ekv.

Denisa Binderová
Praha

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Stanu se veganem, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 5 825 kg CO2 ekv.

Denisa Kazdová
Praha

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 693 kg CO2 ekv.

Denisa Laukova
Praha

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Jeden den v týdnu budu vegan, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 1 878 kg CO2 ekv.

Dominik Šípek
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 1 960 kg CO2 ekv.

Doubravka Kovářová
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Stanu se veganem, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 4 370 kg CO2 ekv.

Elena Gonata
Praha

Závazky: I will continue being vegan. I do not drive. I do not have a big dog. I do not fly outside Europe. I will continue recycling. (5 835kg CO2 ekv.)
Roční výše klim. závazku: 5 835 kg CO2 ekv.

Eliška Blašková
Praha

Závazky: Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu, Budu šetřit vodou
Roční výše klim. závazku: 695 kg CO2 ekv.

Eliska Skarolkova
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz), se snažit nakupovat ještě více bezobalově.
Roční výše klim. závazku: 3 983 kg CO2 ekv.

Ella Gogo
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 2 635 kg CO2 ekv.

Ema Jirešová
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 760 kg CO2 ekv.

Erika Kubálková
Praha
Eva Bendova
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 4 148 kg CO2 ekv.

Eva Keroušová
Praha
Eva Lee
Praha

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz), se snažit dále omezit plastový odpad
Roční výše klim. závazku: 2 893 kg CO2 ekv.

Eva Richtrová
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 4 718 kg CO2 ekv.

Filip Maňhal
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 550 kg CO2 ekv.

Hana Hofmanová
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 5 168 kg CO2 ekv.

Hana Jiráková
Praha

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 1 960 kg CO2 ekv.

Hana Krýdová
Praha

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 1 545 kg CO2 ekv.

Hana Nicholasová
Praha

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 643 kg CO2 ekv.

Hana Sciutto
Praha

Závazky: Nepořídím si velkého psa
Roční výše klim. závazku: 675 kg CO2 ekv.

Hanka Markytánová
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 3 815 kg CO2 ekv.

Hedy Lemus
Praha

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 1 783 kg CO2 ekv.

Hynek Krčma
Praha

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 813 kg CO2 ekv.

Irena Brichta
Praha

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 1 235 kg CO2 ekv.

Irena Drahozalova
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 915 kg CO2 ekv.

Irena Fojtášková
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 2 863 kg CO2 ekv.

Irena French
Praha

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 2 853 kg CO2 ekv.

Iva Báťková
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 2 145 kg CO2 ekv.

Iva Vilhumová
Praha

Závazky: Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 1 150 kg CO2 ekv.

Iveta Petrašová
Praha

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 1 803 kg CO2 ekv.

Jakub Folk
Praha

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Více jezdit na kole, místo jízdy autobusem nebo autem. Když pojedu autobusem, půjdu minimálně o jednu stanici napřed
Roční výše klim. závazku: 1 080 kg CO2 ekv.

Jakub Kučera
Praha

Závazky: Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 228 kg CO2 ekv.

Jakub Toušek
Praha

Závazky: Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 1 150 kg CO2 ekv.

Jan Plíva
Praha

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 1 080 kg CO2 ekv.

Jan Svatuška
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 2 490 kg CO2 ekv.

Jana Coubalová
Praha

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 2 708 kg CO2 ekv.

Jaroslav Březina
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa
Roční výše klim. závazku: 2 355 kg CO2 ekv.

Jiří Bobek
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 770 kg CO2 ekv.

Jiří Krump
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu
Roční výše klim. závazku: 2 480 kg CO2 ekv.

Jitka Kofroňová
Praha

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 173 kg CO2 ekv.

Jitka Nováková
Praha
Josef Kořínek
Praha

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 508 kg CO2 ekv.

Julie Palicová
Praha
Juraj Eged
Praha

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 308 kg CO2 ekv.

Kamila Urban
Praha

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 4 315 kg CO2 ekv.

Karolína Letochová
Praha

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 2 063 kg CO2 ekv.

Karolina Suchá
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 5 083 kg CO2 ekv.

Katerina Brunclikova
Praha

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 508 kg CO2 ekv.

Kateřina Chmelová
Praha

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 1 090 kg CO2 ekv.

Katerina kozakova
Praha

Závazky: Budu kupovat jen tolik, co spotrebuji

Kateřina Sadílková
Praha

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 1 958 kg CO2 ekv.

Klára Polišenská
Praha

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 3 423 kg CO2 ekv.

Klára Sebroňová
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 770 kg CO2 ekv.

Kristina Lukaštíková
Praha

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 183 kg CO2 ekv.

Kristina Lukaštíková
Praha

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 183 kg CO2 ekv.

Kristýna Beranová
Praha

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 4 358 kg CO2 ekv.

Kristýna Kušnieriková
Praha

Závazky: Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 1 138 kg CO2 ekv.

Kristýna Pečená
Praha

Závazky: Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 228 kg CO2 ekv.

Kristýna Suková
Praha

Závazky: Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 098 kg CO2 ekv.

Krystyna Erényiová
Praha

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 5 370 kg CO2 ekv.

Lada Jelínková
Praha

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz), Budu nakupovat bezobalovou drogerii
Roční výše klim. závazku: 3 918 kg CO2 ekv.

Ladislav Tabak
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 4 668 kg CO2 ekv.

Lenka Kleger
Praha
Lenka Vaculová
Praha

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 2 373 kg CO2 ekv.

Leona Filipová
Praha

Závazky: Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 788 kg CO2 ekv.

Linda Soukupová
Praha

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 645 kg CO2 ekv.

Lucie Burgetová
Praha
Lucie Komínková
Praha

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 598 kg CO2 ekv.

Lucie Kubecová
Praha

Závazky: Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)

Lucie Mottlova
Praha

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 9 835 kg CO2 ekv.

Lucie Sabatini
Praha

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 955 kg CO2 ekv.

Lucie Štěpánková
Praha

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 3 038 kg CO2 ekv.

Lucie Vaňková
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 4 718 kg CO2 ekv.

Lucie Vilhanova
Praha

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 6 863 kg CO2 ekv.

Mai Nguyenová
Praha

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 983 kg CO2 ekv.

Marek Herman
Praha

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 1 545 kg CO2 ekv.

Marek Šach
Praha

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 2 053 kg CO2 ekv.

Maria Delao
Praha

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 1 368 kg CO2 ekv.

Marie Čejkovská
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu
Roční výše klim. závazku: 2 945 kg CO2 ekv.

Marie Haisová
Praha

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 4 868 kg CO2 ekv.

Marie Steinerová
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 4 718 kg CO2 ekv.

Marie Šveráková
Praha

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 3 733 kg CO2 ekv.

Mario Barra
Praha

Závazky: Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 560 kg CO2 ekv.

Markéta Doubnerová
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa
Roční výše klim. závazku: 3 725 kg CO2 ekv.

Markéta Jozová
Praha

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 4 695 kg CO2 ekv.

Markéta Krýslová
Praha

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 4 620 kg CO2 ekv.

Markéta Kudová
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 755 kg CO2 ekv.

Markéta Mrkusová
Praha

Závazky: Stanu se veganem, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 835 kg CO2 ekv.

Maršíková Nela
Praha

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Stanu se veganem, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz), hledat odpadky (168kg CO2 ekv.)
Roční výše klim. závazku: 13 791 kg CO2 ekv.

Marta Svobodová
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 175 kg CO2 ekv.

Martin Pehr
Praha

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 6 145 kg CO2 ekv.

Martina Lipinová
Praha
Martina Píšová
Praha

Závazky: Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 363 kg CO2 ekv.

Mazdak Ehsaei
Praha
Mehak Chowdhary
Praha

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 1 670 kg CO2 ekv.

Michael Kraml
Praha

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C
Roční výše klim. závazku: 1 080 kg CO2 ekv.

Michaela Betákova
Praha

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 145 kg CO2 ekv.

Michaela Bradová
Praha

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 2 373 kg CO2 ekv.

Michaela Korpová
Praha
Michaela Krejčová
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 3 225 kg CO2 ekv.

Michal Fišer
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 5 313 kg CO2 ekv.

Michal Glacner
Praha

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 118 kg CO2 ekv.

Michal Hanousek
Praha

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C
Roční výše klim. závazku: 955 kg CO2 ekv.

Michele LeBlanc
Praha

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Stanu se veganem, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 11 758 kg CO2 ekv.

Milan Jelínek
Praha

Závazky: Stanu se veganem, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 835 kg CO2 ekv.

Miroslav Ottomanský
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 5 423 kg CO2 ekv.

Miroslava Jozová
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 760 kg CO2 ekv.

MkKE Rub
Praha

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 2 035 kg CO2 ekv.

Monika Glacnerova
Praha

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu, Jeden den v týdnu budu džinista. Namaste
Roční výše klim. závazku: 3 118 kg CO2 ekv.

Monika Kobzová
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 2 145 kg CO2 ekv.

Mr Hump
Praha

Závazky: Omezím svou spotřebu jednorázových plastových obalů. Maximálně tři obědové krabičky týdně a žádné jednorázové příbory.

Naďa Gallová
Praha

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 3 868 kg CO2 ekv.

Nicole Princlova
Praha

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Stanu se veganem, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 7 715 kg CO2 ekv.

Nina Dimitrovová
Praha

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 355 kg CO2 ekv.

Paula Tourinho
Praha

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 2 688 kg CO2 ekv.

Peter Nutter
Praha

Závazky: Změním vytápění našeho domku z uhlí na obnovitelné zdroje, Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Vzdám se letu mimo Evropu, Stanu se veganem, Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz), Nič z toho nebudem robiť. (100kg CO2 ekv.) , Konečne poletím do Thajska.
Roční výše klim. závazku: 13 723 kg CO2 ekv.

Peter Torjai
Praha

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 183 kg CO2 ekv.

Petr Jeřábek
Praha

Závazky: Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 643 kg CO2 ekv.

Petr Klein
Praha

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 3 143 kg CO2 ekv.

Petr Majer
Praha

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 3 040 kg CO2 ekv.

Petra Dařinová
Praha

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu)
Roční výše klim. závazku: 1 755 kg CO2 ekv.

Petra Feldova
Praha

Závazky: Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 2 625 kg CO2 ekv.

Petra Kne
Praha

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 1 183 kg CO2 ekv.

Petra Lnenickova
Praha

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Jeden den v týdnu budu vegan, Zavedu třídění bioodpadu, Spočítám si svou uhlíkovou stopu (k tomu využijte klimatickou kalkulačku na www.uhlikovastopa.cz)
Roční výše klim. závazku: 1 733 kg CO2 ekv.

Petra Špindlerová
Praha

Závazky: Nepořídím si velkého psa, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Jeden den v týdnu budu vegan, Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky
Roční výše klim. závazku: 1 368 kg CO2 ekv.

Petra Svobodová
Praha

Závazky: Maso a mléčné výrobky budu jíst jenom 1× týdně, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Budu důsledně třídit odpad (bez bioodpadu), Aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, Zavedu třídění bioodpadu
Roční výše klim. závazku: 3 050 kg CO2 ekv.

pooja monga
Praha

Závazky: Vzdám se letu mimo Evropu, Omezím jízdy autem na polovinu, Nepořídím si velkého psa, Snížím frekvenci nákupů velkého zboží na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C, Jeden den v týdnu budu vegan
Roční výše klim. závazku: 4 253 kg CO2 ekv.

Přéma Podlaha
Praha

Závazky: Změním dodavatele elektřiny na takového, který dodává obnovitelnou energii, Omezím jízdy autem na polovinu, Snížím teplotu vytápění v našem bytě alespoň o 2 °C
Roční v