Spočítejte si uhlíkovou stopu

21. 03. 2018

Spočítejte si vaši uhlíkovou stopu

Abychom mohli snižovat svůj dopad na změnu klimatu, je dobré znát svoji vlastní uhlíkovou stopu, vědět jak je velká a z čeho se skládá. Spočítejte si vaši uhlíkovou stopu pomocí jednoduché a přehledné kalkulačky na stránkách https://uhlikovastopa.cz/kalkulacka. Dozvíte se, jak vaše každodenní chování (způsob bydlení, doprava, spotřeba zboží a potravin) ovlivňuje klimatický systém Země. Že jedinec nic nezmůže? Pravý opak je pravdou, celkové emise skleníkových plynů jsou součtem uhlíkových stop jednotlivců. Drobná změna v chování a spotřebě jednotlivců tak může mít ve výsledku ohromný efekt. Kromě výsledného čísla, vaší uhlíkové stopy, se dozvíte, jak jste na tom v jednotlivých kategoriích (bydlení, doprava, spotřeba, potraviny) a dle toho si můžete pro letošní Hodinu Země stanovit svůj klimatický závazek.

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Zaměřuje se na množství skleníkových plynů, které produkujeme naším každodenním životem, například spalováním fosilních paliv pro výrobu elektřiny nebo tepla, dopravou atd. Vyjadřuje se v ekvivalentech oxidu uhličitého (CO2e), udává se v hmotnostních jednotkách. Jednoduše řečeno, uhlíková stopa je množství uvolněného oxidu uhličitého a ostatních skleníkových plynů uvolněných během životního cyklu produktu či služby, fungování domácnosti, během dopravy apod.

Kalkulátor vychází z českých dat a (převážně) českých emisních koeficientů, proto je primárně určen pro obyvatele České republiky.